~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Thursday, February 22, 2007

Gycklargrvppen öppnar redaktion i Landskrona


I thän möörka södern, borthom de wijdsträcktha smålandsskoogarna, på Terra Scanias westra kvsth, allthså i Lilla Danmark, däär ligger Landskrona. Stadtehn fick sijna privilegiebrefv af Konvng Erik af Pommern, äfven känd som Bogislav Gryf (en ädel herre af gammal fin slavisk härskarsläkth som lyckades med konsthycketh att wara kvng för Swärije, Danmark och Norge på samma gång — thet ska tametvsan till en cosmopolit från andra sidan Mare Balticvm för sådanth!).

Den Landscronitiska allmogen är som wi alla wet etth märklight folk som icke riktigth mäktar vttala r-ljud och därtill är ytterst missthänksamth mot främlinghar, kommo de från Stockholm eller från andra länder. Detta märkligha folk i Landskroona rösthar i stor vtsträckning på de illasittande Dressmankostymernas brödraskap, äfven kiänth vnder thet dvbbbelth motbjiudande namnet "Sverigedemokraterna" (Gycklargrvppen är som bekanth emot både demokrati och then konstlade statsbildningen Swärije, wi förespråkar en wildwuxen flora af små, små landsändar som regeras af jarlar och stormän och småkvngar et cetera). Thetta med Landskronabvornas vurm för Sverigedemokraterna må tyckas wara myckevth vnderligth, æftersom Landskrona är en stad på danskth territorium, men af nåågon anleidning är thet ändå så. Helth klarth är att Landskronaborna tycks ha någonthing emot de som är annorlvnda från them siälwa, och wi känner oss träffade, då wi i Gycklargrvppen förmodlighen har en helth annan kvltvr än Jan Banan Landscroniensis.

Men någoth måste giöras, och Gycklargrvppen känner kallet. Wi, Gycklargrvppen, planerar dærföör att öppna en lokalredaktion nere i Landskrona. Wi tror att thetta är rætt sätt fövr att motwerka fvrämlingsfienthlighethen ij staden! Wi anser nämligen att etth skiönth giäng narrar och gycklare från Stockholm, etth sällskap som iklätt sig en identitet af street cred som andra må säiga att wi icke har tillräcklig bakgrvnd för, en mvnter samling som vttrycker sig på etth roligth och ordwrängande språk direkt från hooden, är precis deth som kommer att frälsa Landskrona från ondo! Wi är gifvetwis medwetna om att svra kommvnalpolitiker kommer att påstå att wi är "proffstyckare från Stockholm" som "misshandlar språket" ock såå wijdare. Men thet är ingenting som inte en rejäl Gycklarpvblikation med skiööna krönikor om hvr lustiga wi annorluvnda mänskor med annan bakgrund är kan ändra på, eller hvr? Låtom oss därför nv wandra södervth till Landscrona!

Post Scriptvm: Enlight ett antal chronicas så är den Stockholmsbaserade gallimattiasbvlletinen Gringo på wäg till Landskrona för att giöra precis som oss! Och wærföör skvlle de, Gvringogrvppen, wara sämre oss, Gycklargrvppen? Nähr allth kommer omkringh äd de jv ocksåå ett skiönt gäng Stockholmsnarrar med icke helth wattentääta kostymer som bekiämpar rasism och främlingsfientlighet med ett skojigth språk.


Andra bloggar om: , , , , ...

1 Comments:

Anonymous Benedictvs af Glemmingehvs said...

Ack så wälkomna Ni äro. Då demokratiens walsifror synades av maktens män i Landscrona, då färdades den fvllmäktigaste i staden til Kiöpenhavn för att söka Dronningens beskyttelse.
Eder ankomst til Landscrona kan skrämma alla fvlla og mäktiga til Dronningens by.

8:52 PM  

Post a Comment

<< Home