~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Tuesday, June 20, 2006

Chronica: Swärje versvs Ängland i Colonia

Colonia, egienthligen Colonia Agrippina ähr altså, för alla er obildade papyrvsskallar där vte som ikke talar latin, then tevtoniska byn Cologne eller Köln, ja till och med Kölle (på ytterst obilthad local dialect), beroende på wilken kanaljelik spraaklig preferens ni nv har där vte på Wäwen. Colonia, en wacker och inspirerande stad, thär kwarleforna av själwaste De Thre Wise Männen förwaras i gyllene sarcofager inne i den imponerande Kölnerdomen och där ölet är öwerjäst och serweras i mycket små glas och där Holger, Irmin, Jaki och den där vnge lutspelaren en gång grvndade den välljudande och swengiga rhenländska fvnken i slvtet aw 1260-talet.

Nv kom jag aw mig ... altså, thet häer med Swärje versvs Ängland handlar alltså inte om något Swen Tweskägg-inspirerat härjningståg i syfte att förnedra och plvndra britterna på kyrkosilwer och jvngfrver samt öwertagande aw tronen, det är alltså – tywärr - inget riktigt fältslag med lansar, trebuchets, regn aw hvllingförsedda pilar från himlen, yksor, splittrade sköldar, klvwna skallar, frilagda inälwor, lemlästning, decapiteringar et cetera wi kan föhrwänta oss i kwäll, vtan snarare ett slags symboliskt och wapenlöst fältslag i minitayrniwå mellan lag begränsade till 11 man hwar (eller mindre), där en vppblåst vrinblåsa från en gris, klädd i läder, sparkas rvnt och kanske in i så kallathe målbvrar. Jvst nv pågåhr jv wärldsmästerskapet i boll-lek, wilket ikke torde ha vndgått någon som passerat Medborgarplatsen then senaste thiden, ty thär häckar nv en större hord gulklädda och ölthörstiga kanaljer som enbart lewa för boll-lek ock de hawer lvstiga hvwvdbonader - inte helt olika en gycklares - på huwvdet. De ser ut, och vppföhr sig som, bykäkta byfånar med vndermåligt mjödsinne och grottmannalika stön som tvngomål.

Nv komm iagh aw mig igien ... Swärje versvs Ängland, war thet. Så hwem winner thetta slaget i kwäld, blijr thet Änglands vgglelike härföhrare och häradsbetäckare Swen Göran, eller blifer thet kanskje Swärjes hvswagnspatrasklijkt klädde motswarighet Lars Lagerbäck? Thet wet endast Faen sielw, men mücket tyder på att leken kommer att slvta oawgiord, ty de swänska mannar som ställs vpp på bollfältet nära Rhenfloden ikwell är en sorglig samling flegmatiker i korta byksor, ej fvllwärdiga karlar som är mer intresserade att bolla meth warandra på "elegant" ock "demokratiskt" sätt, istället för att skjvta bolllen i mål okk krossa motståndarens manskap ock heder en ghång för alla. Dessa swänska bollspelare tücks ha fått lära sig att oawgjorda matcher är segrar, och att förlorade matcher är oawgjorda, och att grvppspel är samma sak som slvtspiel, fast då vtan obekwäma förlängningar och kanske till ock med straffsparkar. Thet slår aldrig fel, man kiänner igen en swänsk bollspelare på att om han har har bollen wid fötterna och står framför en tom målbuhr, med nedkämpade förswarare liggandes såsom åderlåtna spillror på planen, så skiuter den swänske bollspelaren inte, han pvttar inte den vppblåsta swinblåsan i måhl, vtan han ser sig om, twekar en halw sekund och passar sedan bollen widare till nästa flegmatiska person i gvl tröja, som vpprepar processen. Thetta låter kanske som öferdrifter, men är dagens sanning. Titta siälw ikwäll på boll-leken om ni inte tror mig.

Thet Ängelska manskapet då? De ähr alla präglade aw ett lifw i öfwerflödeths täcken, där besök hos barberare, juwlererare, skomakare, herresätesmäklare, ekiperare och allehanda skökor wärderas högre än ett hårdt och lidelsefvllt vppoffrande för det lagets ock landets bästa. Jiust thetta fenomen är känt som ”Lex Beckham”, en dekadent kvltvr som wärderar spectaculaera frisyrer, reklamkontrakt med Mammon och nogsam genitalhygien högre än siälwa boll-lekandet. Lite som en bödel som lägger större wikt wid att gå på gym och sedan shoppa efter den elegantaste huwan istället för att awrätta nidingar. David Beckham, detta kroppsbehåringsvtmanade wäsen, som en gång i tidhen war en god bollspelare, påstås wara metrosexvell, wilket förmothligen ähr ett slags syndig sexvell böjelse som gör att denne jvnker Beckham så att säia ”går igång på städer”, eller möjligtwis låtit sig inspireras aw de sodomister som då och då kan påträffas i större städer. Jagh wet inte wilket. Jag gör korstecknet ock wil linget weta något mer aw thet! Metrosexvaliteten torde efter att den vppfanns ha försetts med en egen krets i Inferno. Låt oss hoppas.

Hwar war jag nv ... jo: nog händer det att Ängland winner sina bollmatcher ibland, men de injagar inte skräck i någon. Laget, ja hela thet ängelska riket, lider aw den ytterst allwarliga och straffbara synden Hybris. Men samtidigt gör laget ett direkt fiolligt intryck på plan, de är till tio elftedelar wackra att se på, men är i likhet med Swärje inte några gärningens män när det werkligen giäller. I stort sett hela deras spel bügger på wärldens jvst nv snabbast löpande fetto, den järnålderskt fvle Wejne Rooney, en rödhårig småpojke vppfödd på oljekokta kartofflar och mvstig mvnhygien. Han är dokk enkel att stoppa, iagh ock många med mig hoppas att ett gäng wänliga men bestämda ståldobbar i närkontakt med ett aw hans smalbehn sätter effectiwt stopp för löpandet.

Hvrsomhelst så tippar iagh, om jag tillåter mig att sia om then nähra framtiden en smvla, att Swärje versvs Ängland slvtar 1-1. Wilket förmodligen inte hindrar hjonen på Medborgarplatsen att wallfärda till Sergelii Torg och blotta sina könsorgan i den wederwärdigt moderinstiska föntänen. Twi wale.

3 Comments:

Anonymous Theoderik said...

Jaja, 2-2 är också 1-1 när allt kommer omkring. Som vanligt en ytterligt svag match av två ärligt talat ganska onödiga lag.

12:09 AM  
Blogger dan s. said...

Maestherlijkt!!!

12:25 AM  
Anonymous Rektor Selektor said...

Va? Inte ett ord om trubaduren Grungerman? Eller är han aningen för profan?

8:32 AM  

Post a Comment

<< Home