~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Monday, August 07, 2006

Medeltida folkpartiet presenterar thän Swenska rootfruktskanonRovor skalas, skäras i strimlor eller små rötter, och sedan brynas uti en panna med smör, samt röres flitigt om, så att de bliva jämnt bruna; då strös vetemjöl därpå, och när de därmed något fräsit, att mjölet också litet mörknat, så tagas rovorna upp och slås vatten i pannan; då det kokar väl upp, så slås det uti en kastrull, varuti läggas stekta ankor, litet ingefära och salt; låt dem något koka och lägg sedan rovorna därtill, varpå de böra koka till dess såsen får god smak av rovor. När det skall anrättas, så röres såsen så, att icke det feta skiljer sig, och öses sedan tillika med rovorna över ankorna.
- Vr Man tager wad man hawer-brvttans kokbok


Rotfrvkter ähr gooda och närande. De fyller magsaecken på fvllgotth sätt. De har ofta ehn fvllaendad ock kurwig form, såsom resonangslådan på en arabisk lvta eller warför inte det snörda liwet på en wärdshvsföreståndarinnae. Många rootfrvkter är dessvtom också inwandrade i wårt land, warför de måste vtsättas för ett prow i thät Swänska språket. Sedan är de wälkomna in i Gycklargrvppen medeltida folkpartiets rotfrvktskanon. Här följier del twå.

Pepparrot
Armoracia rusticana
Hähr är root-rookien som kom till wårt katolska Evropa omkring A.D. 1000 med inwandrande slaviska folk och giorde omedelbar svccé. Eftersom pepparrooten mycket snabbt belw allmänt accepterad kan wi lvgnt konstatera att dess integrationspotential är hög, för att inte säga mycketh hög. Extremth hög. Wi snackar integrationspotential i stil med den inwandrarpoltiske härolden Mauricio Rojas. Och som Sir Rojas är pepparrooten inte någon man jiddrar med hvrsomhelst. Plantan ähr fleråhrige ock odlas som en ettårigh cvltvr. På wåren plantheras circa en halw tvm tjocka och circa en fot långa sidorötter från siista åhrets rootstokk. Vpptagninge skier från September till Nowember. Den skördade pepparrooten beståer af ehn lång rotstock. Det swider lite när man får rootstock. Det är det wärt. Kryddig mångkvltvr at it's best.

Gvlbeta
Beta Vulgaris
Beta Vulgaris! Folkbetan! Then haer lilla rackaren fann wi i finstrimlad i råkostbuffén på Miliöpartiets senaste konwent! Miliöpartiet är ett parti som Gycklargrvppen frvktar och fasar för, ty örtrökare och wicca-prästinnor dwäljs i dess led. Men wad göra när Miliöpartiet serwerar thän bästa lvnchmaten?! Allt som Miliöpartisterna, klädda i praktiska windtygsjackor prydda med stiliserade räwar, serwerar är rotsaker, bönor, linser och matwete som odlas på samma natvrgödslade sätt som på 1100-talet. De kryddar sparsamt och kann inte stawa till tacos. Men gvlbetor kan de riwa, strimla, koka och grädda i vgn. Gvlbetan, som är nähra slaekt med wåhr wanliga rödbeta, är en mångsidige knöhl. Det är en gammal kulturväxt som warit nere med agricvltvren sedan dag noll och nv blir den bara popvlärare för warje år som går.

Palsternacka
Pastinaca sativa
Ock så ehn liite blekare släkting till moroothen. Palsternackan. Kiänd och odlad aw de gamla greker och romar. Kom hit alldeles nyligen med en båtlast försvpna mvnkar. Klarade språktestet, höll sig vtanför kriminalregistret, arbetade lydigt i kiöksträdgårdar och gick aldrig på soc. Detta, tillsammans med den föredömlihgt bleka skalfärgen, gör palsternakkan till en faworit för det medeltida folkpartiet. Palsternackor bör förvaras kallt, i jordcellare och skyddas mot vttorkning. De böhr inte laeggas i plastpåse. Ingen rootsak bör förwaras i plastpåse. Förwara vegetabilier i plastpåse är som att knulla med kondom, wilket är att likställa med Onans synd, wilket alltid straffas hårt aw slvtbossen i skyn.

Andra bloggar om:

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Jag tror att det kommer att bli såsom i din profetia på kunskapare-tavernan för ett par veckor sedan - du kommer att ge upp alla skriftställaruppdrag för Holmensis borgare för att helt och hållet arbeta med Gycklargruppens dygdiga värv. Texten om rotfruktskanon var tamefan det roligaste jag läst sedan protokollen från kyrkomötet i Nicea.

4:58 PM  

Post a Comment

<< Home