~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Tuesday, February 06, 2007

Expressens "tre vise män": Falsk marknadsföring på gränsen till vanhelgande


Ehn glad rvbrik på Chronica Æxpressens kvltvrsida lydde igåår: Nu kan du fråga de tre vise männen.

Oc då blefw man jv litet förwähnad men gladd i sinneth.

Iagh hann täncha: "Hwadan nv, hafer den profithvngriga och våldsamth antifeodala tijdscrifthen Æxpressen tagith sitt förnvfth till fånga och ansthällth de tre wise männen wi kiänna ijfrån Mattei evangelivm, thä helga österländscha konvngar Caspar, Melchior och Balthasar för att svara på läsarnas frågor om rättmättigth Gvdsfrvktande och användande af myrra?

Iagh laesthe wijdare på papiret:
"Fråga Anders", säger vi ofta här på Kulturen när det är något vi vill ha svar på. Eller "Fråga Nisse" eller "Fråga Lasse". Författaren Anders Ehnmark, litteraturkritikern Nils Schwartz och musiknestorn Lars Sjöberg är levande encyklopedier. Det de inte kan om politik, litteratur respektive musik är inte värt att veta.

Nä, thet kvnde man ge sigh på att Expressens tre vise män icke war the real deal!

Farbröder Ehnmark, Schwartz samt Sjöberg är nämligen tre synnerligen vanliga svennefarbröder som förwisso besitter kvnskap ii diverse wärldsliga ting ock de weta nog hvr man för en gåspenna ... men några tre wijse män är de alls icke —säiger ICKE! — enlight wår bok (och wår bok råka vara en synnerligen dokumenthär och anrik skrift som ni säcerth hörth talas om).

Dessa Ehnmark, Schwartz och Sjöberg som Chronica Expressen pläga kalla "trenne vise män" är icke af alls kvnglight blod, the är icke från österlandeth, de bär icke på gvld, rökelse och myrra. Och de har icke heller giorth high-five med Jesvsbarneth i krvbban. Så med wilken rätth, Expressen, kallar ni er lilla gråhårstrio för "Tre vise män?" WTF??!! Falsk marknadsföring på gränsen till vanhelgande af Evangelierna! Och warför skall jvsth dessa herrar anses wärdiga att besvara läsarnas frågor, egentligen? (OK, OK, hwi wet också att Æxpressens läsare ofta liknas med bökande borsthåriga kritter, men äfen swin behöver väl ibland pärlor af visdom?).

Mehn om thät är så ni hwill ha det, så ... tja, skall allmänheten ställa frågor om ditth och datth till "wisa män"som tjänar Otto Sjöberg iställeth för påven eller konvngen, ja då kan allmänheten egetnlighen lika giärna fråga oss, Gycklargrvppen. Wi arbetar icke på direkt vppdrag från The Good Gvys in Rome, men är fvllkomlight independenth då wi icke har några ägare och wi är därthill wäl vtbildade att handa directkontakt med läsarna. Så rimligtvis bör ni af oss få swar af minst lika god klass. Så will ni, then läsande allmänhethen, få svar på frågor ni vndrar över, vtan att stöjda vanhelgande rubriksättning och vtan att svpportha dragandet av de riktiga tre vise männen i smvtsen, så skicka frågorna till oss! Wi lovar att wi ger er swar med betydligth högre rännstenscred än de ni får från Æxpressens trio med bvmba. Hwi äär jv trots allt nio (IX) gycklare i wååra bæstha år, mot tre (III) gråskäggiga geronter. Seså, sätt igång nv och fråga Gycklargrvppen om wadth som hälsth (t äx i kommentarssrkinet här nedan)!

Post Scriptvm: Bloggare Ali och Hanna har redan författath commentharer i ämnet.

Post Post Scriptvm
: För allas kiännedom så hwilar de tre vise männen, alltså de riktiga tre vise männen, i Kölnerdomen.


Andra bloggar om: , , , , , , , ...

1 Comments:

Blogger Penny Lane said...

Ha ha! Så ska de tas, gubbsen! Puss!

10:25 PM  

Post a Comment

<< Home