~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Monday, February 05, 2007

Gycklargrvppen gillar...

...Skönhetsrådman Martin E-type Erikson och hanses vapendragare Puh Frogner (wilketh namn! Straigth ovtta World of Warcraft!).
Herrarnas planer för en vikingaby på norra Djurgården, featvring "en liten handelsgata motsvarande ett kvarter från Birka och ett krigarens hus, där två tre skolklasser kan samlas", verkar mycketh lofande. Deth talas äfen om hamnplath för herrarnas elva (XI) långskepp, en mindre flotta lagom avpassad för årliga plvndringståg till Visby och kanske Livland. Yay — nv är deth sannerligen dravg vnder snabelskorna! Wågar wi hoppas på att mäster E-typvs sedan kan få fria händer i Gamla Stan? Deth skvlle sittha finth med en lithen vppröjning där. Många af de othympliga stenhvs som byggths efter Gvstaf Vasas dagar skvlle kvnna ersättas av mysigare träkåkar med halmtak et dylicth.

...Tommy Nilsson.
Sedan han fimvpade pvdelcrvlleth så har balladsångaren Tommy Nilsson trogeth krigath för den medeltida stalledrängsfrisyren. Thätta ser Gvd, och belönar Nilsson med seger i första delthäflingen af skaldfestivalen.

...Thierry Muglers parfymkollektion inspirerad af mvstighetsrvllen "Parfymen".
För, licsomh, what ysse noth to like med en parfym såsom "Paris 1738", som enligth kiänsliga näsor i framthiden lvktar som "smutsigt hår, fukt, fett och urin"! Rakt vppför wår gränd, om man säigerh såå. Eller hwad sägs om en annan av dofterna, "Human Existence" som skall minna om de liuva dofterna fotsvett, övermogen ost, fisk och mänsklig avföring, enligth näsorna på Fovntain.
Sätther man thänna parfymcollection i samband med rökförbvdeth, som så att säga borgath för en comeback av medeltida kroppsdofter på krogen, så är thet tydligth att medeltiden vinner alltmer terräng, äfen i våra näsor!

...Saudiarabien.
Ty hvr skvlle wi, medeltidsvännerna i Gycklargrvppen, kvnna giöra annat än att lovebomba etth rike som med vinande piskor håller stricth på moralen! Via Chronica Aftonbladeth lärde wi dagh att en saudiarabisk domstol har dömt 20 utländska medborgare till piskning och flera månader långa fängelsestraff. Detta för att de vtländska medborgarna af bägge kiönen hade dansath tillsammans och drvckith alkohol på en "skamlös" fest. Santh medeltida repression är bra både för medborgare och giästher!

Andra bloggar om: , , , , , , , , , ...

0 Comments:

Post a Comment

<< Home