~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Friday, February 02, 2007

Taesth: Hvr syndigh ähr dv?

Testa dig siälw.

4 Comments:

Anonymous Spränghästen said...

Trots att iagh blott vppnådde 290 poäng af 300 möjligha fick iagh högsta bethyg ock thätta vtlåtande:
"Sann kristen: Du har en mycket hög moral och du kan med stolthet räkna dig som sann kristen. Det skulle inte förvåna mig om du redan tillhör SFFS eller någon liknande församling."

Iagh hwara nv nöijd ock stolt, men skola icke låta thät stiga mig åt hufvudet!

11:56 AM  
Anonymous Kvngens Man said...

-200! Ha ha ha. "Dv ær vegahn sævæl som ohnanist". Nu ska jahg plæga mig till kallkællaren och åt mig utse en prächtiger morot.

10:23 PM  
Anonymous hansan ruhlar phett said...

Bäste jvnker Spränghäst. Att känna sigh nöijd ock stolt öfver att vtnämnas som "Sann kristen" af ett vltraprotestantiskt sällskap gränsar måhända till rent kätteri. Men det är gott att du tycks anhvända de af Gud skapade två händerna till annat än kroppsliga förlvstelser.

6:50 PM  
Blogger jacobsteel said...

-210! -- mährkligt. jahg fyllde i knaprandes på de fetaste gröhnsaker...

6:27 PM  

Post a Comment

<< Home