~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Wednesday, January 24, 2007

Prisa gvd - en hwiking styr öfver stadens skiönhet

Hwi hwet, att ni hwet, att Gycklargrvppen ii dagh egnat sig åt följande:

* Skiuta philar i lvften
* Framföra hwild dans med böjda behn
* Rvlla i thän hwvite snö
* Hjonglera med eldh
* Jvbla
* Gråta och skratta ii rehn och skiär vpprymdhet
* Beröra hwarandra med handtag, famntag, klapp ock kiyss

Entelijgen en ekta medeltidhsman bland tienstemannabureakratherna på Skiönhetsraadhet! En ädel man medh ett swall så faghert att stadens vngmöer kissar ner sigh, en vtsökt man med barders gåfva, en nobel man med kienningar endha in i konvngahvset! En fvlländad man som inte twekar att uttrycka att ett hwikingaskepp är det hwackraste man kan skåda i arla gryning. En man, som hwid sin utnemnijng ödmjvkt sadhe:
- Det är modigt och fräscht att kommunfullmäktige röstat fram mig.

Hwi på Gycklargrvppen sehr fram emoth mäster E-types styre med förtivsning, ock förwentar oss gifvetvis stohrdåd. Till äxämpäl är thänna renlighetsifver en skiändlighet mot normalt folk. Äfven thätta att kreti unt pleti vtan ens ett pass kan ferdhas ghenom tvllarna är en skiymf. Hwi vppskattar heller icke de brölande transportmedhel hwika giöra hwarie gatstump till en dödsfälla, eller thä oregelbvndet blinkande rödha, gvla och gröhna lyktor som khomma i thäss kiölvatten. Ock mångfalden af månglartempel får en enkhel kristnad att hwandra gatorna görandes korstecknet - hwii föreslår att thät begrensas till en marknad på Nytorget om lögaredagarna. Istelleth bör alla stadhens lokaler omdanas till miödstvgor för sprvdlande gycklarsellskaph å thät snaraste. Sergels torg fvnne hwi lemplight för tornerspel.
Ja, listan kan giöras lång, men hwi har samlat till gille i E-types ähra ock har inte tid.

Post Scriptvm: Men dv E-type, thät thär mädh att bygga hvs som når vpp till Herrens bohning ser hwi icke mädh blida ögon. Hwi hwälier dock att tro att thätta öfvermod kom över dig efter skoningslöst intag af mvstig miöd.

Andra bloggar om: , , ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home