~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Tuesday, January 23, 2007

Så gåår en dagh ifrån wååra lif och kommer aldrig igen* Gick vpp i ottan i morse. Späkte mig.

* Tänkthe sedan på Gvldbaggegalan. En scandal. Inthe bara för atth hela tillställningen påminner om dårar i öknen som dansar rvnt gyllene avgudabilder ... neij, scandal för atth inthe een endasthe gyllene avgudabild, förlåt gyllene bagge gack till thän rörliga gobelängen Farwhäl Falcenbergh! Thenna filmv war jv den enda som vnder 2006 slog ett slag för äctha medelthidsfrisyrer! Och som Gycklargrvppen tidhigare hafer consthaterat är filmen äfen mycketh pedagogisc, ty then wiisar etth föredömligth sätth hvr vngsvenner som icke får leka af sig på slagfältet eller i korstågeth förgås af leda, melancolia och/eller phlegmatism.

* Klädde mig. I tajts.

* Lästhe sedan en interviuu med Bockstensmansfrisören Inger Persson.

* Blev gladh. I hågen.

* Sedan nåddes iagh av rykten som säiger atth Daghens Nyheters thill vtseendeth mvnkinspirerade rockmvsikkrithiker Nils Hansson är en stor wän av så callathe "långkok", hwilketh är siuvkth rätth i wår, Gycklargrvppens, book. Låt grytan pvttra ovapå elden så länge att kaninen invti nästan har vpplösts helth och lyssna på dagslånga stycken progressive rock vnder tiden — deth, mina wänner, är frænth! Tråkigth bara att rykthen gifver attt samme Nils Hansson också är en wään af den liderliga och opassandhe pardansen tango (detta opassligth intima och rytmiska umgängessätt som marcnadsförs så sataniskth i TV4:s "Let's Dance").

* Arbetade. I mitt anletes swett.

* Glodde på Vppdragh Granscningh, där deth medh vpphetsade röster och bilder afslöjades att somliga protestantiska präster i den "swänska kjyrkan" tar swart betalth för att tjänstgiöra wid brölloph och liknande sakrament. Min reaktion war ett monvmentalt "och...?" Wari låg thät vpprörande? Klart att prästerna skall ha pröjs för vtförd tjänst i Herrens namn! Ibland är thet så att man factsicth betalar för wissa greijer, t ex ett bryllup ellr varför inte ett välskrifeth avlatsbrev (ett practiscth sätt att få botgöring mot mindre äller större pänning). Så giorde wi på medeltiden, innan tidernas största party pooper Martin Lvther började gnöla, och teht fvnkade alldeles vtmärkth.

* Åt lite. Rovor.

* Dagens lååth ær Tvsen år & sjv timmar, skrifn och framföördh af det cosmiska spelemanslageth Anna Själv Tredje, hämtad från albvmeth Tussilago Fanfara, en nvmer alltför sällsynth artefact hos wåra skivbörsar. Den flytande strängaspelsmvsican wäcker ljuva minnen till liv, ty thet war yngefär så här mvsicen lät på teh classisca chill ovterna på Tjörn och Ibiza i slytet af 1280-talet. Och därmed är diskussionen om whad som är "bealeric" afslvtad.

* Avstod. Från synd.


Andra bloggar om: , , , , , , ...

2 Comments:

Anonymous Mårten said...

Att kräfva penningar för prästämbetets utförande är simoni, oc deth är en dödsynd! Deth finnes ei nog thagel i världen åt dessa usla männs skiorthor. Låt vargarna iaga dem till till Canossa!

3:24 PM  
Anonymous Anonymous said...

Men de måste jv äta, prelaterna. Hvr skvlle de annars få sitt dagliga bröd om icke avnämarna skänkte dem en get eller två efter hväl vtfört werf.

11:11 PM  

Post a Comment

<< Home