~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Sunday, February 04, 2007

Hælgen: Ytterligare prisvtdelningar hafr bevistathsKiära blogglæsare,
Ii fredags waar Gycklargrvppens vtsända på vtdelningen och gästabvdeth föör Nöjesguidens Stockholmspris 2006 (thät delas alltså vt A.D 2007, men thät äähr priser för thät bästha i Stockholms nöijes- et cvltvrvtbvd vnder A.D 2006).

Bisarrt nog war Gycklargrvppen icke nominerad, warken ii categorien "Läsningh" eller "blogg". En hwiss Alex Schwulman wann pris för bæstha blogg, wilketh wi i och för sig kan försthå, æftersom jungkerl Schwvlmans dagliga noteringar på sajten Stvreplan.se kan ses som en framtida adaption af helfwetesskildringarna i Dante Alighieris skakande och ytterst dokumentära reportagebok "Thän Gvdomlig Comedia".

Nöijesgvidentillsthällningen har redan docvmentherats af andra bloggare, doch will wi, Gycklargrvppen, skrifa några ord därthill. Ty Nöijesgvidentillställningen, som ägdhe rvm försth i en konsertsal och sedan på ett campvs för en kättersk högskola där warje dagswerke synes syfta till att motarbeta och kränka Gvds natvrlagar såsom de äärh beskrifna i Thän Helga Skrifth, vrartade mycketh snabbt till ett ryggdvnkeri wänner emellan och kommo senare till att bli en æfterfest som waar närmasth sodomsk i sitth kollektiva vttryck. Med thanke på plathsen så war thetta logiskth. Bethänk atth eleverna på Kvngliga Tæchniska Högskolan bär vindtygsjackor af konstfibrer och är fvndamentalistiska anhängare af ogvdakthiga idéer såsom att "evolvtion" har skapat oss af apor samth att wår wärld är klotformad som en boll och cirklar rvnt solen iställeth för tvärtom! Dessutom matchar de vindtygsjackorna de bär med Birkenstocksandaler, di har löjliga små bockskägg samth lyssnar på synthmvsik. Ja, ni hajar ju att siälwa plathsen för thänna efterfæsth, på thetta campvs för Satans geek-knektar, sänkthe pratyhvmöreth hos Gycklargrvppens vtsända samth satte thän diäwulska ton för hela festen. I otaliga rvm spielades djungelartad dunka-dunka som försatte människor i spastisk trance. Därtill serwerades groteskth vtspädd miöd som importeraths från Nya Wärlden, wilketh fick oss att för atth hålla hvmöreth vppe dra witsar liknande denna: "Perikles, cansth thou telle me what ysse the similaritye betweene makynge love with a saylor on a hanseatic cog and american beer/meade?" — "Haw, haw, I knowe, it's fvckynge close to water!"

Men wad som werklighen störde oss djupth war gästabvdeths vppdelning af folk i två klasser, en för pöbeln och en för så kallade "VIP" (verye importhant people). Thetta är högelighen förkastligth, ty warje välarrangerath jättegästabvd bör ha FEM indelningar af folk: en för pöbeln, en för adeln, en för präster, en för borgare och en för bönder! Att thet skall vara så svårth! Där på Nöjesgvidenfesthen blandades folk på ett mücketh olyckligth wijs och wi är rädda för att thetta kan resvltera i barn avlade i synd som dessvtom föds till en oklar ståndsidentitet. Skärpning! (Här kanskje man kann invända med att Helvetet har en egen VIP-skala med nio olika nivåer, men det är en annan sak, wi ska återkomma till detta i en senare bloggarepost.)

Men föör att icke enbarth gnälla så gladdes wi åt wiss ljus i mvörkreth: thet medeltidsinspirerade modeth med fett, halvlångth hår samt glest skägg håller alltjämth merparthen af Stockholms ungersvenner i ett jiärngrepp! Wij notherade äfen att klvbben Nacht wvnno pris för bæstha clvb, wilketh faktiskth är ett gotth tæcken, då Nacht är en fritidsgård för vnga svartalfer som annars icke har någonsthans att ta wägen. Wi anthar att man can kalla thet för "privata initiativ för en fvngernade socialverksamheth inriktade på margienalla grvpper".

Apropå guidande till nöjen, förresthen, chveck this ovte: then Stockholmska hälsovårdsmyndigheten tillhandahåller en förtäckning över Stockholmska krogar som fått "godkiänth" vid thän senasthe inspektionen af hygien et dylikt. Deth är mycketh godt att de tillhandahåller sådana listor, ty sanna medeltidsactivvister som wi kan nu beakta listan över hygieniska krogar i Stockholm — och sedan sky dem som pesten! Här är den svarta listan över krogar som inte klarar af att tillhandahålla en svnth medeltida frihet från renlighet! Skär vt med swärd och spara!

Andra bloggar om: , , , , , ...

0 Comments:

Post a Comment

<< Home