~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Tuesday, February 13, 2007

Sjöbiskopen återwänder!

Det waar inte igår! Som Kung Kristian III av Danmark och Kung Sigismund den gamle av Polen redan hävdat (och wi anfärdat som fwyllesnack) – Sjöbiskopen lever och håller fortet.

http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,998164,00.html

Senast Sjöbiskopen skådades waar, enligt Gycklargrvppens källor, denne mycket dyster och befallande och bad den polske kungen att genast infinna sig for att rapportera om tillstandet med kristendomen i landet. När kungen så gjort och det hela befunnits till viss marginell belatenhet, rumpade sig Sjöbiskopen tillbaka ut i havet, därtill bistådd av korgossar och allt annat katolskt haberdashery som höör en sant papistisk procession till, fortfarande dock dystert och hotfullt klagande och massande om en snar återkomst, för den häendelse synd och skam och annan blasfemi skulle sprida sig runt polska landamaren. Som bekant har polackerna sedan dess varit arga papister och svåra motståndare till lutherdomen och allt annat kätteri för den delen. Ytterst av rädsla for Sjöbiskopen.

Andra bloggar om: , , , ...

Labels: , ,

1 Comments:

Anonymous Fiskaren i Cimbrishavn said...

Ack, hwarje dag finna wi sillar som kräfwa snapsar och songer som abbedissan i Mariawall i sin godhet icke hafver hört.
Gudi wari loff

11:14 PM  

Post a Comment

<< Home