~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Wednesday, February 07, 2007

Wineth some, loseth some

Det har kommit tijll hwår kiennedom att landet Inter Netvm i natt öfverlefvt en brvtal attack från onda ock efventvellt lefvande döda gnomer. Thä tycks ha samlat sijna styrkor i österled ock marscherat rakht på hwåra allierade, men slaghits tijllbaka af öfvermekthiga krafter.
Hwi afvser nv att medelsth blot tacka thänna motståndskraft, för thätta Inter Netvm har vtan tvifvel hwarit oss i Gycklargrvppen behielpligt i spridhandet af hwåra lärdhe skrifvelser om ditt och datt.

Dock led hwi till hwår förtrytelse en annan typ af förlvst i kveld, dhå hwåra nordmen skendligen besegrades af en grvpp gamla egypthier i ett mindrhe slag hwid Kairo stadh. Thät påminner oss om frankernas konvng som häromsistens eröfvrade Damiette mädh öppet mål moth Egypthien, enbart för att tillfångataghas ock tfvingas återlemnha siöfesthningen i vtbyte mot sin frihedt.Thässa araber!

1 Comments:

Anonymous Benedictus said...

Framsynta män och kvinnor har sagt att framtidens krig kommer att utkämpas med datorer. Gissa när vi är där!

9:01 PM  

Post a Comment

<< Home