~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Tuesday, December 12, 2006

Hets mot gycklargrvpp

Whiggo Kavel, son af bortbyting, dv är nv öwerst på Gycklargrvppens shitlist.
Thät kan dv tacka följande mening i frahn deciembre V i din diarryah - hwilken nvligen kommo till hwår kännedom - för:
"Folk som har sitt efternamn att tacka för sin förmögenhet är ofta lika korkade som gycklare."
Hwi awser icke att taga denna förolemphning stillatigande ock håller as we speaketh på att thelja en stegel att resa högt öfver Sthureplans reklamqvarter.


Se, hvr han giör djefvulstecknet!

Labels: , , ,

3 Comments:

Blogger Caesar Colonii said...

Wiggo är även halvt dansk, har iagh hörth! Picanta rykten wandrar dessvtom på stan om att Wiggo Cavlings närmaste skriwarmvnk på Chronica Raesvme, den välkände Norra Brogatan-profilen Claes de Faire, har namngivit sin förstfödda son efter Viggo. Dock är ryktet inte bekräftat.

9:12 AM  
Blogger Caesar Colonii said...

OK, rykten war falska eller rent aw ett gyckel. Enlight Wiggos lunch- och middagsblogg skall Claes de Faires förstfödde son heta: Gustaf Oscar Olof Bod de Faire.

9:14 AM  
Anonymous Marcus Nicopensis said...

Aer det då ej heller korrekt att gossebarnet giwats nawnet Lasse Faire?

9:29 PM  

Post a Comment

<< Home