~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Saturday, December 09, 2006

Goda nyheter om Pavlvs sarcophagvs

Wia kyrkoordnaren (wad i jäwvlen är deth för någoth?) Per Westberg nås wi aw den goda nyheten att aposteln Paulus sarkofag har återfvnniths i Rom! BBC rapporter också om samma goda nyhet. Det tycker jag att wi alla ska wi fira med warsin säck vin!

12 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Kyrkoordnaren är en kyirkoordnvngare och vi firar med två seckur vin tycker jag.

9:35 PM  
Anonymous Anonymous said...

Bockstensmannen borde bojkotta 1600-talspåfundet med län. Skål i vatten från Viskan.

9:40 PM  
Anonymous Anonymous said...

Eder förklaringh är icke tillfyllest. Skapar I ordning uti kiyrkvr eller är I en klerical oordnare, det hvill säga en kättare som skall uti stupstocken placeras och därefter steglas och brännas?

1:37 PM  
Anonymous Per Westberg said...

Det fortheljes att jag jag icke må blifwa uppå båhl brendh. Om detta berettar de inskrifter och teser jag plägat förkunna och warder med sigill bekreftat uti denna stad.

2:08 PM  
Anonymous Anonymous said...

Det fortheljes att jag jag icke må blifwa uppå båhl brendh. Om detta berettar de inskrifter och teser jag plägat förkunna och warder med sigill bekreftat uti denna stad.

2:11 PM  
Anonymous Anonymous said...

Det fortheljes att jag jag icke må blifwa uppå båhl brendh. Om detta berettar de inskrifter och teser jag plägat förkunna och warder med sigill bekreftat uti denna stad.

2:12 PM  
Anonymous Anonymous said...

Det fortheljes att jag jag icke må blifwa uppå båhl brendh. Om detta berettar de inskrifter och teser jag plägat förkunna och warder med sigill bekreftat uti denna stad.

2:13 PM  
Anonymous Anonymous said...

Det fortheljes att jag jag icke må blifwa uppå båhl brendh. Om detta berettar de inskrifter och teser jag plägat förkunna och warder med sigill bekreftat uti denna stad.

2:13 PM  
Anonymous Benedictus said...

Som fredlös inwandrare på denna boplats undrar jag: Hwarför skrifvs intet om Daniels son, Lars, denne duglige knecht?

7:40 PM  
Anonymous Anonymous said...

Ve denne dvglige knecht, som inspärrad blifvit i tornrvmmet vti Arvsfvrstens palats af den skurkaktige adelsman Carolus Bildt. Släpp honom vt så han åter får tjäna sin hvsbonde Jöran Persson i det stora godset borti Götha skogar.

9:01 PM  
Anonymous Anonymous said...

Daniels son hafwa tagits till heder och ska nv som konvngens sandebud ödmjkvtk övfer hawet fara.

9:38 PM  
Anonymous Björn said...

Ketterska avgruhndsandar, avgudhars ohrmyngel, papisters guhdsbelahkare - bereden väg för den Sanna Kyrkan ... Iagh ber om tihlgift.

At ehrkenna Lars, Daniels son, som voro han uti detta jemmerliv en ärans mahn att taga till sitt bröhst som vore han en öhl given friskt i Khanens länder, skola vara nogh för at en rättskaffens mahn förlora sina conceptes.

At i til lika skriftar om bröd annorstädes gör at en hederlig kal icke er fri från syhndens skamlihga begähr.

9:59 PM  

Post a Comment

<< Home