~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Thursday, December 07, 2006

Mången sköön penning plöjs ner i Arn-filmatisering!

Via bloggare Bernt warskoddes wi om en ii sanningh glaad nyheth uur Daghens Nyhaeter idag. Projekthet att göra lewande målning aw Sir Jan Guillous sedelärande berättelser om korsriddaren Arn Magnvsson presenterades i Skara domkyrka och deth måste ha warith en mycketh vacker syyn:

"När projektet presenterades i Skara domkyrka, där Jan Guillous berättelse börjar år 1150, stod medlemmar i Skara medeltidsgille i brynjor, mantlar, hosor och slängkappor vid porten och tog emot. De kommer att spela en viktig roll när filmerna blir verklighet. En av dem var Glenn Frost som bar svärd och 14-kilos brynja och som är hästkoordinator."

Fvll story

Andra bloggar om: , , , ...

7 Comments:

Anonymous Bengt said...

Jag är inte så bra på främmande språk. Finns det något Freeware/Shareware/OpenSource-program som översätter den här bloggen?

11:36 PM  
Blogger Caesar Colonii said...

Wad är Opevn Sovrce?

11:44 PM  
Blogger dan s. said...

Wad är Opevn Sovrce?
Det är munkar som låter vilken låghalt backstusittare som helst läsa och kopiera sina skrifter.

12:28 AM  
Anonymous Björn said...

Den 8 decembris ähr iag, Bloggaren Bent, dragen till denne ussle och äländige localitet uthij internätets föhlje och middeltidens åhrgång af oährlige och ochristelige anklagninger och beskyhllelser.

Gudh, denn allerheligaste Treefaldigheet, sam hafwer mig fattige creatur skapat och uthan något lyte komma i dagsliuset, förläne, att jag uthij detta timmelige lij fet må christeligen, ährligen och wäl anmerkha och beklage migh moth allom ochristtrognom effter denna skamen där een ewigh ofrögd, älände och osalighee tåhlat, för Jesu Christi förtjänst och förskyllan skuldh, hwilken medh Fadren och thenn Helige Ande ware lofuat, prij sat och wätisignat uthi alla ewigheet.

12:44 AM  
Blogger Bockstensmannen said...

Biörn, wälkommen till Gycklargrvppen! Här piskas ryggar blodiga war dag. Detta sker vnderhållningens et mörkläggninghens tiänsth!

10:02 AM  
Anonymous Björn said...

I ähr hehdningar och gudhsförnekare! I har ähnnu ikke set det ljuhs som Gudh förmedlade via Mahrtijn Lutter, utahn framholder i kähtterska läror. :)

2:54 AM  
Blogger Bockstensmannen said...

Björn, menar dv med "det ljuhs som Gudh förmedlade via Mahrtijn Lutter" att den tesspikande clownen Martin Lvther war något aw en profeth? Förstår dv wad dv håller på med och wilken fara dv swäwäar i?

2:01 PM  

Post a Comment

<< Home