~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Wednesday, January 03, 2007

Gycklargrvppen siar om A.D MMVII (2007)

Gycklargrvppen, januari A.D. MMVII

Att skååda in ii framtidhen är ej enbarth profeter såsom Kristian Lundberg, Kjerstin Hallert och den häädangångna skid-finskan Saida förvnnat. Neij, äwen Gycklargrvppen får då och då warsel om wad som skola händha i thän näära framtiden. Här är wåra högst sannolika vtsagor inför 2007 (må vi thätta år vtööka wåra landwinningar i kampen för en stabijlt feodal werldsordning):

* Thätta är det år då wi lyckas hvinna öfver Fredrijk Lindström på vår sida. Thenne man har pothential nog att ingå i Gycklargrvppen!
~ Ett för folket tilltalande yttre: fagert ansijkte (med thätta minimala men ack så trändigha pipskägg) och en natvrligt klädsam figvhr (thät ryktas om att han inte äns har fyllth på med vadspäckskiivor i hosorna!).
~ Etth stoort intresse för thät swänska språkets etymologiska grvnd (som wi alla vet går att härledha tillbaka till landslagarnas tillkomst).
~ En härligt vrmanlig approch: helt befriadh från fiollighet och ändå så tjänslig för thät natvrligt maskvlina (karln vet hvr man avbryter bhabblande qvinnofolk med stijl).
~ En skönklingande södermannaländsk brytning, som antyder en släktlinie med gädigna anor!
~ Besittanthät av en ansats att vtröna thät swänska folkets traditioner, seder och brvk.
~ En solid bakgrvnd i Kalle Sändares skola för narrspel via telefoni.
Ja, thät är enthast thät här med thät moderna som sticker i ögonen. Tanken på att han leder ett program som heter Wärldens MODERNASTE land är nästan ovthärdlig, men wi väljer att tolka thät hela som en hvmoristisk knorr.

* Thän Fjerde fjerrsynskanalen kommer att hwara sist på bollen, hwad det än gälla månde.

* Repvortrarna på Fiärde fjärrsynskanalens grävareprogram Drevet kommer att skämmas i tagelskiortha för programmeths "personliga" vinjett vnder hela året.

* Bjällran giöör efterlängtad comeback i herrmodet.

* Thän bakslvge gycklarwannaben Bertvs Karlssonvs kommer att ha högljvdda och ogrvndade åsikter om årets skaldfestival.

* Förbvdeth mot rökdon och transfetter följvs aw ett påbvd om att allt bröd, all öl, allt kaffe samt alla fvrukostflingor måste tillwerkas aw dinkel.

* Diverse skriftstehllare kommer att oafbrvtet gå till offensiw mot andra diverse skriftstehllare.

* Trots smöörande debattinlägg som skriwits för att vppwakta DN:s ledande kvltvr-milf Maria Schottenius i hopp om anställning på nämnda tidnings kvltvrredaktion, twingas högkvltvrskribenterna Eric Schüldt och Linda Leopold vnder året att fortsätta sitt wärw som skriware på gratistidskrift, wilketh de ska wara lyckliga för när DN:s chäf Torbiörn Larsson påbörjar en omfattande vtdriwning aw DN:s redaktionella drönare.

* Thät hwerldsfrånvända sellskapet Jet Set Jvnta kommer enteligen att forsla vt sina anleten vr sina rectalier och till slvt erkänna sin tjerlek till Mark Knopfler och manshockey.

* Wi tro på att Stapelstadsreformen antas och arbetet med att återinfööra thätta vtomordentligt välstrvktvrerade handelssystem (om än dock aningen svårroddat, men thät har väl aldrig varit ett godtaghbart politiskt motargvment) böör påbörjas. Själfva tanken att de mindre städerna skvlle kvnna bedrifva handel direkt med vtrikiska metropoler (och på så sätt smita vndan tvll och indrivande av medel till Kronan) är befängd. Thän osar frihandel och liberalism!

* Frälset khommer att, i kraft av sin valwinst, att krefva kraftigt ökad skatt från den dröniga allmogen - the måste ju försörija sin champagnekonsvmtion på ett eller annat setth.

* Twärtemot wad Rodeo siade om ii November, så öwerlever alla Stockholms hipsters och bildar så småningom samhällets femte stånd.

* Tandraden som chäfar öfver Stureflarn.se kommer att stiga ännv lite i aktning i sina hädiska isterkwarter, medan ekta riddare och sköna iungfrur faller i förskreckt bön hwid hans vppenbarelse.

* Dagligkrönikan DN, som lijkt TV4 är kända för sin konst att alltid wara tvåa på den aw läder sydda bollen, kommer vnder året att hänge sig åt 2006 stora grej, thet will säiga, att på ett wänskapligth sätt håna tandraden som chäfar öwer Stvreflarn.se.

* Thän Nya Hwerldens konvng gör en twinnad pvdel ock en dvbbel flickflack gällande Orientens fall.

* Heavy Metal kommer, trots påståenden ohm motsatsen, icke att hänföra hwerlden i stort.

* Blonderade iungfrur söker fortsatt desperat vppmärksamhet genom att blotta sin genom trollkonst förstorade bringa i billiga bvulletiner från höger till hwenster, trots att ingen vtom Bingo (framthida åldringsspel) bryr sig.

* Thät präktiga Stockholmianska sportgillet Hammar-By kommer till vår grenslösa sorg icke att lyckas betfvinga syjuntan från westerort - Elfsborgh.

* Folket kommer att inledningsvish protestera och demonstrera, men till sist, efter att ha fått smaka piskan, bvga och verifiera thät kloka i att wälja ett kristet samfund att delta i landets ledarskap, för som hwi alla vet är kristendom lifvet själft.

* Vatikanen gör om Dante Alighieris Thän Gvdomliga Comedia till en rockopera som tvrnerar rvnt wärlden och winner själar.

* Towhåriga ungsvennar lär återigen försöka kuva sin omhwerld till thän hädiska veganismen.

* Tha famovs Jeans-Örjan ångrar bittert sin förflvgna idé om gycklarbyxa aw denim ock legger sig frivillight i stvpstocken på Nytorget.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , ...

0 Comments:

Post a Comment

<< Home