~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Monday, December 25, 2006

Sir James Brown, anförare af thän helga Funken, har stvpat

Ii åreths stilla jvlefridh kommo etth bvd att jvlefridhen nv tas till nästa niveau, en betydlight tystare och stillare niveau, och dettha föör atth Sir James Brownv, sedan mer än femtio år anförare aw thän hälga Fvnken, har stvpat i nya wärlden, där han ock wärkade oförtröttligt för sprida grooveths evangelivm. Dödsorsaken har ännv icke förtäljiths. Gycklargrvppen kommer alltid atth högtidlighhålla broder Brown och hans rythmvs som på ett oöfwertraeffath sätt satt fot och pelvis i rörelser på milliontalhs mänskor och oknytt i hela den kända wärlden. Waad broder Brown giorde war att återskapa lite aw den vppslvppenhet och deth wälgörande rvs som präglade carnevalerna efter fastan i det medeltida Evropa, samth inympa en icke oansenligh gnvtta aw den oförblommerade rythmvs från Africa - Fvnken - i den samma. Fvnken, den rythmvs som är aw Gvd giwen för alla mänskor att fröijdas ii, som i jordeliweth anfördes aw Brown och hans otaliga adepter. James Brown har äwen besjungith påveämbetet i wisan "Papa's got a brand new bag", wilketh tydligth wisar att Brown redan innan Ratzinger Benedictus flashade sina Pradaloafers insåg att den heliga stolen är väskornas och accessoarernas naturliga epicentrum på jorden, ett modeths heliga tron där en ny väska sänder signaler om evig och allsmäktig stil inom herrmodet.

Gycklargrvppen ämnar nv att spela ett hetsigth men sorgset staccato på wåra silwertrvmpäter och högtidlight sjivnga Sir James Browns aw wisdom författade kväde "It's a man's world".

Vpdate: Häärmedh youvsendar wi äwen den profetiska rejvarhitten "James Brown ysse Dead" med L.A. Style från A.D. 1991.

...

2 Comments:

Anonymous Anonymouse said...

Iagh spisar i jvlens tidh Elwis.
Shake rhattle & rholl.
Blve Swäde shoes (Karl Perkins).
Långha tallen Sally.
Tvtti frvtti.

11:48 PM  
Anonymous Ragnvald Knapphövde said...

En postum utdelning av the Harald Hårfager Memorial Trophy är på sin plats.

12:12 AM  

Post a Comment

<< Home