~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Friday, December 22, 2006

Resvméreporter iklär sig ringbrynja, samspråkar med Jan Guillou


Månglarbladet Resvmé, anförd aw den danskättade hvwvdfotingen Viggo Cavling, en tidnings som wanlightwis belönar företrädare för deth mystiska folket marknadscheferna, har jv vnder året storsatsat på wäw-fjärrsyn, alltså video på webben. Det tycks oss som de har satsat stort; vinjetter och mvsic tycks ha köpts till billig pfenning från ett glatt och amatöristiskt sinnat källarföretag och redigeringen tycks obestridligen wara vtförd aw, eller åtminstone inspirerad av, närfjärrsynscanalen Öppna Kanalen. Och ett aw årets absolvta gvldkorn på Resvmé-tv som wi omöijlightwis kan vndanhålla er äkta lajvarskallar där vte är följande reportage från westgiothametropolen Skara, där salig Resvméreporter får bära ringbrynja, se domkyrkan från insidan samt tala med skriwaren Jan Guillou i egen fvrstlig person. Det hela handlar giwetwis om den kommande Arn-filmen som rimligtwis bör bli minst lika bra som de tidigare medeltidsrullemästerwerken Siunde Inseglet och Tre Solar. Wi är givetvis gröna aw avund.

Se det rafflande reportaget här.

Andra bloggar om: , , , , , , ...

0 Comments:

Post a Comment

<< Home