~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Wednesday, December 20, 2006

News Flash: Två hårdföra munkgäng i våldsam fight om grekiskt kloster

Från Chronica Aexpressen:
En grupp rebelliska munkar har övertagit det tusenåriga klostret Esphigmenou på Athos nära grekiska staden Thessaloniki. Det accepteras inte av traktens ortodoxa munkar - som i dag försökte ta sig in på klosterområdet. Ett våldsamt slagsmål utbröt, enligt AP. Rebellmunkarna attackerade besökarna med kofötter och brandsläckare och krossade även en dörr i sin framfart. Sju munkar skadades - varav två i huvudet - och fick föras till sjukhus.

Gycklargrvppen är någoth föörwånadh, för licsom, wi menar, wem kunde ana att sådana Broder Tuck-takter fortfarande lever i hjärtat och nävarna hos framtidens klosterbröder? Skärmytslingar mellan religiösa sällskap är en god medeltida sedvänja — vi påminner om katolikernas utrökning av katharerna i Albi på 1200-talet och det Evropeiska spelet med påvar och motpåvar under Kejsar Barbarossas tid — som alltid vitaliserar det andliga livet. Dessvtom noterar wi med glädje att de hedniska Shaolinmunkarnas våldsmonopol nu tycks ha brutits!

Fvll story

Andra bloggar om: , , , ...

3 Comments:

Anonymous Benedictus Anonymouse said...

Iagh sågh i fierrans syn den arme Stvrmarcks Christer wåra barn förwägra att i juletiden Gudz songer siunga.
Hur fan kan SVT ge utrymme åt en sådan?

8:28 PM  
Anonymous Anonymous said...

Stvrmark har genom sitt idoga gvdsförnekande bokat en plats i en av den nedre kretsarna i den stora tratten. Ironiskt nog kan han komma att hamna bredvid den extremprotestantiska och alltså kätterska predikanten Stanley Sjöberg!

3:50 PM  
Anonymous hansan ruhlar phett said...

Skicka Stvrmark till de rebelliska mvnkarna i Esphigmenov så tordhe han lähra sigh veta hvt.

11:15 PM  

Post a Comment

<< Home