~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Friday, December 15, 2006

Whoa, check ovt le bardSå skhåda den vnge hotte barden i sin slokhatt med den stilfvllt pråhliga fiederskruden.
Den som endock finge hwara den thindrande iungfru i gröhnt.
(Som syhnes voro äfven den ärefvördige biskopen af South Park på plats, iförd en spexarmitra hwerdig en gycklare.)

0 Comments:

Post a Comment

<< Home