~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Sunday, February 25, 2007

Now we're talkynge: Katolsk biskop sätter press på rikets ledning

I morse, efther att iagh bett och sedan piskath mig, satth iagh och drack en härlig dekokt på tallbarr och skvmmade igienom Chronica Dagens Nyheter. Iagh gladdes storth när iagh com thill debattsidan, föör idag anwändes then föör ehn gångs skvll thill wad then fakthiscth skall anwändas thill — pvblicering af wälskrifna inlagor från katolska biskopar som argvmentherar för större kristhet inflythande i rikets styre! Yay!

Debattarticlen waar fantasthisc! Biskop Arborelius rvlade phæett! (Thet enda som smolkade en aning waar att articlen äfven waar vnderthecknad af en extremprotesthantisk frimicklare från pingströrelsen. Men man kan wäl icke få allth häär i wärlden, anthar iagh...) Arborelius (ja, och hans helgon-förnekande frireligiösa bihang, då) hotade med atth thet kristna wäljarstödeth för then så callathe "Alliance föör Swerije" kan komma atth förswinna om vmgängesminister Göran Hägglunds förslag om atth fosterfördrifning skall erbjvdas äfven vtländska kvinnor som söcth sig tillh Swärije gåår igenom. Eth förthäckt hot, allthså, wilketh är förtræffligth när syfthet kommer från katolskt håll. Ty i articelen så flexar thän heliga katolska kyrkan mvsclerna och wijsar att de minsann tänker ha ett finger med i spieleth när thet handlar om rikeths styrning och lagstiftning (äfven om thet är på ett sorgligth demokratiskth wijs — bannbvlla och religiösth krig wore betydligth bättre atth hota med)! Och thetta är ett klart stheg i en svnth medeltida rickthnin, för på wåår thid hade jv Vatikanen allthid etth mycketh storth inlythande i de evropäiska ländernas lagstifthning, wilketh ledde thill att folk nogsamth thänkte sig för innan de knvllade, jobbiga wetenskapsmän höll kiäfthen, olydiga kvngar afsatthes och kommvnala daghem existherade icke och kättare af alla de slag jagades af wår tids CIA, inkvisitionen. Et cetera. Så idag hyllar wi biskop Anders Arborelius, mannen som wisar på wilja att återinföra religionen i rikeths styrning. Med lithe hjälp från rikeths bibelbälte och från ofvan kanske Arborelius blifver then man som återinför then kristna sharia-lagstiftningen i swearnas och giötarnas rike! Wi kan knappth hålla oss!

Vpdate: Här bloggar en ryslig antipapist och hotar med att damma av Gustav Vasa! Så rysligth att wi fvnderar på att posta en bannbulla i hans kommentarsfälth och äta vpp hans löjliga Luther-katekes.

Andra bloggar om: , , , , , , , ...

0 Comments:

Post a Comment

<< Home