~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Wednesday, January 17, 2007

Gycklargrvppen bloggar fvashion

Hwii prathade jv mycketh om Raffe förra åhreth. Igåår wisade Biörn Borg och den Filippa K hösthens herrcollectioner, iagh wågar påsthå atth thet kommer prathas i år ock.

Om thän andre Raffe.

Föör mvedan wi hæär vppe i norr analyserade wilcen färj ehn broderad harpospelare egenthligen böör hava för att få sthörst contrastwærkan mot aggressivt pvrpvrfärgad säckväv, war jv 1206 på conthinenten ååhreth då man lade de sistha eventhuella twiflen åth sidan och mangrant knäböijde inför Raf Simons. Thet är vppenbarth att både Erik de Schedin på Biörn Borg och Sir Rasmvs Wingårdh på Filippa K Herr ock tillhöör frälseth.

I Biörn Borgs senavsthe collectioner hafwr eth paar plagg allthid, tja whad skva mann säiga, transcenderat tagelfilsingarna. Modernth mjvkismode i vmbro by Sir Kim Jones-traditionen, ridderliga men strama och clvassy greijer mann kan ha på gillet och känna sigh liite Canterbvry ii. Så ähwen påå wisninghen på Bærns ii går. Men dessvutom fvnnes någhra sthora hvwtröijor och jackor som tack ware mvilitærisca magpvngar i någoth gvlansigth material fick migh atth tænka på Raf Simons tidiga 1200-talsgrejer.

På Filippa K-wvisningen sænare på kwälden whaar Raffe-vibbarna ännu thydligare. De stora, gyckelinspirerade kermitkragarna och uppåtpekande, överdimensionerade snablarna på skorna, i samma fvorm som etth mindre långskepp, kändes somh hæmthade fråån någon af Simons senare collectioner. Ibland resulthaerade thet i lite mværkligha clashar med silhvett och tyger (som var mer gränd än biskopsconcilium), men Rasmvs Wingåårdh haver huru som hevlst inletth någoth inthræssanth. Thidigare smög han mesth in små experiment – bjällror på snabelskons spets, hosor i olika färger svå atth ett ben kläs i brvnth och ett annath i medelthida smvtswhitt. Nu tilläts fræcka brandgvula färgfälth krypa vppå den stolth fladdrande Kermit-kragen. Wii knäböijer djvpth.

Andra bloggar om: , , , , ...

0 Comments:

Post a Comment

<< Home