~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Wednesday, March 14, 2007

Accessoirkoll: Thän Helga Graal


Hvöör vpp godt folc! Kasta edra Marc by Marcvs Jacobvs-väskor i thän medeltidsmässigth nedpijssade rännstenen och bränn gienasth thän gyldene DragonLance-bikinitoppen, ty thessa accessoirer ähr soooo laste seasonne! Vårens måsteaccessoir öfver alla andra måstheaccessoirer är Thän Helga Graal (plattswänska: "den heliga Graalen") och ingeth annath.

Thän Helga Graal är den bägare vr hwilken Jesus och lärjungarna drack wijneth wvid thät sista skrovmåleth. Bägaren anwändes äfven af Josef af Arimathea - en romersk legionär som senare blevo helgon - thill att samla vpp blod fråvn Jesu sår vnder korsfästelsen. Josef höllos fången i en graf i mångeth år och vnder tijden fick han näring från kalken. Efter frigifning kommo han med sitth saellskavp till Britannien seglande på en skjorta (!) och hade kalken med sig. Det har sagts att han grävde ner den ovanför källorna i Glastonbury, en plaths som i hypermodern tid nedsmvtsas af rockfestivalhedningar hwar sommar.

Mven hvrsomhelsth så äär Gvraalen thän tyjp af accessoir som folk är beredda atth giööra snarth sagth waad som hälsth föör att lägga ringbrynjiewantarna på! Iagh lofvar att billiga Graalkopior mycketh snarth kommer att florera på rijkeths fåfänglighethsbloggar (tyjp Englas Showroom, thän alt annat än blåblodiga glamovrprinsessan Karolina Lassbo samt pvngrakarevangelisterna på Manolo. För Graalen är het. Dödshet. Exakth thän tyjp af accessoir som folk korsar strida floder, wandrar genom förtrollade skogar och kliver öfver draklik för atth få tag på. Kvng Arthvr och hans skiöna riddarkollektiv "Riddarna af thät Rvnda Bord" jagade efter thän gyldene kalken i månget år! Och Diäwvlens propagandaskrifvare Dan Brown har i thän ohelga skrifth "Da Vinci-koden" på sitth egeth lilla wijs giorth mycketh för atth hypa thän heliga Graalen!

Svmma svmmarvm: Det ska wara en relik i wår. Också.

Næstha månad: De tre sarkofagerna i Kölnerdomen som innehåller de tre vise männen.

2 Comments:

Anonymous hansan ruhlar phett said...

Dan Brown, den gamle kjettaren, låter jv påskina att Thän Helga Graal skvlle hvara ett frvntimmer. Inte mycket till hype om ni frågar mig alltså.

8:14 PM  
Anonymous indy said...

stråtröwarheralden Lil Jon från nya wärlden vars stemma liuder öwer diverse trumliud war dock först på bollen:

http://www.tradebit.com/usr/madagoknee/pub/9002/liljondrums.jpg

11:32 AM  

Post a Comment

<< Home