~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Wednesday, March 14, 2007

Har-påven-rolig-mössa?-nyhet: Vatikanen manar till fortsatt celibat för präster

Gycklargrvppen giöör idagh wågen för Papa Ratzi Benedictvs XVI, som meddelat att celibatet förblir ett obligatorivm för präster af then heliga romersk-katolska kiyrkan. Yay - inga köttsliga aktiviteter af tyjpen "nvppa" för katolska präster i thetta millennivm heller, således! Jefla skiönth allthså. Thet må wara A.D. 2006 i större delen af wärlden, men Gycklargrvppen noterar glatth att klockan är fastcementerad på 1306 i Vatikanen (precis som hemma hos oss!).

Post Scriptvm: Wi notherar att några bloggare i djävulens tjiänsth ock haver kommentherat påvens glada dekret.

6 Comments:

Anonymous Anonymous said...

"Thet må wara A.D. 2006 i större delen af wärlden"

Någon oupptäckt del?

8:54 PM  
Anonymous Benedictus jon sun said...

Gudi wari loff.

9:03 PM  
Anonymous Bert said...

Бенедиктсон (Benedictsson) [настоящая фамилия; псевдоним Эрнст Альгрен (Ernst Ahlgren)] Виктория (6.3.1850, Фру-Альстад, — 22.7.1888, Копенгаген), шведская писательница. Выступила в литературе как бытописатель шведской провинции (сборник рассказов «Из Сконе», 1884). Тема основных романов Б. — «Деньги» (1885, рус. пер. 1893) и «Марианна»(1887, рус. пер. 1895) — положение женщины в буржуазном обществе, необходимость её эмансипации.

9:24 PM  
Anonymous Björn said...

Den hednatroende affällingen till papistpåve hafwa icke innerligt taghit til sigh Herrens och Martijn Lutters Ordh, höhrer iagh, utan framhåller i sin hednatro och lefwer vidhare i sihn synd som äro stor.

Bengt XVI må tagha i akt innan han fåhr i helfvetet brinna i evigheters evighet.

Gudh ware lofvad!

5:13 PM  
Blogger Caesar Colonii said...

Ratzi haver i alla fall fräsigare dojor än någon annan på jorden.

1:07 PM  
Anonymous benedictus said...

Bengt XVI träffar regelbvndet SVT's Erik von Fictionious. 100 timmar af goodies wentar.

10:04 PM  

Post a Comment

<< Home