~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Wednesday, March 07, 2007

Hör vpp gotth folk: Internet är bara en fluga trots allt!


Govda tidender idagh: Internet ähr på wääg atth taga slvt! Så rapportheras thet i bvllethiner, och så vpprepas ock rapportheringen och förses med ointressantha commentharer från bloggaresfärens enklasthe mänskor. War thet kanskje icke såsom Ines Vvsman sade då — att internet bara är en flvga, likt barnkorståg och stegling?!

Gycklargrvppen gläds huvrsomhelsth stoorth åth nyheten, ty nv kan wi snarth lägga ned biällermössorna och stridsgisslen och afslvta den ofta så sisyfosarthade kampfen moth de digra drifvor afv snvsk, otvkt och synd som vtgör merparthen af thet wi kiänner som Wäwen! Men när wii göör thetta är alltså Internet slvt och wi, moralens wäktare, hafer segrath! Tänk wilken fröjdefvll wärld wi snarth kan komma atth leva i: snvskare kommmer att twingas åter vt på sina själsliga golgatawandringar till porrhandlaren, och folc kommer atth slvta vpp med thet kontraprodvktiva fria spridandeth af information som warjie dag förwilla och förwrida så mångas sinnen.

Och när wi nått nätets slvt — wåågar wi hoppas på att thet finns en ny medelthid där? Gycklargrvppen hafer i wilceth fall som hælsth införskaffath en härold (se bilden) som på centralt belägna torg kommer atth skrika vt Gycklargrvppens glada evangelivm.


Andra bloggar om: , , ...

2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

En fluga? Jaså du tror det...
http://www.youtube.com/watch?v=cWt0XUocViE

8:22 AM  
Blogger Magnus Andersson said...

Yes!

Kunta-kinte, var snäll och slå upp ett bad!

11:09 AM  

Post a Comment

<< Home