~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Wednesday, August 02, 2006

RotsaksfrämjandetMynten rullar in som det ska, det går bra nu.
Klosteröl i mitt glas nu, det går bra nu.
Färska rovor på mitt fat, det går bra nu
det går bra nu, kompis det går bra nu.

- "Thet gåhr bra nv", Skalden Petter, A.D. 1306

Rotfrvkter har ofta ehn fvllaendad form, liksom en stiärth på en torgmadame. Rotfrvkter är också fina och goda ty de kommer vr elementet jordh (elementen är fyra till anthalet liksom temperamenten aer. Om ni glömt de andra aelementen så är dessa lvft, eldwatten samt breakdance). Och haer ähr föhrsta delen aw Gycklargrvppens kanon öwer rotfrvkter.

Majrova
Brassica rapa
Om ni vndrade warifrån begreppet "brassa på" stammar från så är det från den naeringsrika brassica rapa wi kallar majrowa. En mycket gammal kvltvrwext, kiänd i det gamla Grekland. Rovorna skalas och rivs till råkost. De skiäres i skifor ock kookas ii leth saltat vatten, servieras med smör som ensamraetth eller som tillbehör till öwerdådiga gästabvd dähr thet festas i dagarna trenne innan action på gårdstvn med dans och allmän och vppslvppen lemlästning i sann 1100-talsanda kan ta wid. Som alla rotfrvkter har den högt energi- och GI-wärde, wilket möjliggör långwarig bärsärkhagångh. En klassiker.

Swartroot
Scorzonera hispanica
Äwen känd som fattighjonets sparris - dock vtan de skadliga erotiska effekter som sparrisen hawa. Dock har swartroten inte dyckt vpp i Fennoskandia än, then är endast känd i Scandinavia från 1600-talet, så jvst nv förlitar wi oss på vppgifter från hipsters som warit vtom rikets graenser (t ex de tappra streetwearriddarne aw Rodeo-bloggen, wittfarne Sir Andres Lokko, iswattnets profet Jan Gradvall och andra som "war där" när LCD Sovndsystem åt ister med Fela Kvti på Paradisgaraget). Swartroot anwänds inom folkmedicinen mot giftbett.

Rätthica
Rapahnus sativus
En aw de äldsta kvltvrwaexterna = RESPECT! Kan bli upp emot twå fot lång! R E S P E C T ! Waraw hälften befinner sig vnder jordhen. R.E.E.E.E-S.P.E.C.T.!!! Thet finns myket mindre sorter, t ex "Istapp" som torgförss med blast (som man slänger till trälarna, barna och swinen) och endast är ca 10 cm lång. Storleken spela ingen roll. Det är inte längd och omkrets som bethyder något, vtan snarare atth man wet wad att göra med den. Och thet aer att anwaenda den rå som Blot-Sven i salather, som pålägg (likt gvrkskiwa på trött öga med påsbildning vnder) och decorvm, t ex gobeläng. Kokt i grytor. Mvstiga sådana. Ja, ni fattar. Then speciella smahken hos alla typer av rätthica och raedisa beror på att de innehåller senapsoljor. Wi bvgar oss djvpt.

Tack till wåra sponsorer: Miss Rotfrvkt, Frvkt- och Gröönthfremjandet, Odalbönderna.

Andra bloggar om:

4 Comments:

Blogger Vurre said...

Puh, bärsärkagång på majrova, jag vill inte ens go there igen. Senast tog det mig säkert en vecka att komma ner.

Jag ber er i all ödmjukhet uppmärksamma denna nyhet: http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_13217743.asp. Framtiden ger uppenbarligen men.

1:01 PM  
Blogger Donnie Donut said...

Hoho, iswattnets profet. Den gamla godingen hade jag nästan glömt. "Wattnet skall stå och hvttra i kylskåpet".

4:34 PM  
Blogger Bockstensmannen said...

Hittade desswärre inte Gradvalls isvattenartikel på gradvall.se. Däremot de här pärlorna:
http://www.gradvall.se/artiklar.asp?entry_id=123
http://www.gradvall.se/artiklar.asp?entry_id=10

absolut bäst är denna:

http://www.gradvall.se/artiklar.asp?entry_id=88

6:59 PM  
Blogger Bockstensmannen said...

tyvärr verkar han inte ha skrivit så mycket om rotfrukter, men jag har hört att han är i kokboksbranschen nu, så vem vet...

7:00 PM  

Post a Comment

<< Home