~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Thursday, July 27, 2006

Blogg-bylines, ni vetWissa aw wäwens bloggar ståtar med så kallathe bildbylines, porträtt aw skrijftställaren. Mänga aw dessa äro fula, men wissa har något wagt medeltida och därför wackert öwer sig och gör därföre oss på Gycklargrvppen warma hela wägen in i hiärthat. En såthan blåggare med wacker, wagt medeltida bildbyline är Mickey J Barczyk. Hans portret är wackert grå-grönt-mögelfärgat som en bockstensmans underkläder och liksom så daer mvstigt som ett helt 1300-tal. Dessvtom driker han på bilden skvmmande öl vr en mäktig sejdel! Gycklargrvppen, som lewer efter devisen "don't hate — congratvlate, meddelar härmed att wi älskar Barczyks blåggbyline och ger den åtminstone tre och en halw narrsko aw fem möjliga. Om wår wän Barczyk låter den lilla mvstaschen wäxa vt till ett skägg och slvtar anwända stylingprodvkter i håret så är han så gott som adopterad aw Gycklargrvppen.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home