~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Wednesday, July 19, 2006

Sommarhitten: 11000 oskulder

I sommarens härliga fähgring är det alltför lätt hänt att man tappar concepterna och "släpper till" nähr någon fager och frodijg dam/herre inleder en i frestelse. Sådant ffår ikke inträffa. Och jvst därför har wi sakrala sommarhittar att tillgå, som en wänlig hjälpande hand alternativt andlig piska för att bibehålla swen- och mödomar. Eksempelwijs har wi detta mycket popvlära körstycke, komponerat av ingen mindre än Hildegard av Bingen, abedissan från Bermersheim som inte bara war mvsikaliskt begåwad, utan äwen war bewandrad i läkekonst och det religiosa hallvcinerandets konst. Här är
Symphonia Virginum: O dulcissime Amator framfört aw vokalgillet Anonymovs IV. En massiw sommarhit på kloster, i fästningar och på gårdstvn öwer hela Evropa.

Detta stücke är wärt att meditera öwer. Den är del aw en hel swit som komponerats till heliga Sankt Vrsvlas ära. Om ni har glömt wem hon war, så låt mig kort recapitvlera: Vrsvla — som aldrig kommit ens i närheten aw en blottad åderpåle och därför alltså war jvngfrv — war på pilgrimsfärd tillsammans med en hel armé bestående av 11000 jvngfrver. Kan ni tähnka eder? Elwa tvsen oskulder! Så många orörda kwinnor kan man inte ens finna i hela den wida wärlden i denna otvktets och det systematiska horets framtida tidsålder! I alla fall, när Vrsvla kom fram till Colonia Agrippina (Köln) så hejdades Vrsvla och alla hennes oskvldsfvlla wäninnor aw de ogvdaktiga hvnnerna, som wid denna tid sköwlade i Evropa. Den lokale hvnnerhöfdingen propsade på att få gifta sig — och förmodligen också idka könsvmgänge — med Vrsvla. Hon wägrade, som den gvd- och ståndaktiga vngmö hon war, och mördades därför, tillsammans med hela den kyskhetens 11000-höwdade armé som följde henne. Därefter blew Vrsvla helgonförklarad. Att hålla på sig lönar sig i längden. Betänk detta när ni lyssnar på Hildegards hymn till den okompromissbara mödomen.

Andra bloggar om: , , , ,

1 Comments:

Anonymous Lars Anders Johansson said...

Storsint av Hunnerna att inte ta de 11000-oskulderna med våld innan dräpandet.

Hildegard av Bingen var ju annars en ganska pragmatisk kvinna vad det köttsliga umgänget anbelangar.

2:29 PM  

Post a Comment

<< Home