~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Monday, July 10, 2006

Gästblogg: Jag minns mitt 1300-tal

För mig som tillbringat delar av vppwäxten i Wisby är det förstås mycket stimvlerande att få gästbloggha och berätta litet om mina erfarenheter som vng jvnker i en by där årtalet 1361 har samma ödesmättade klang som 11 september har i det stora landet i wäster.

I stället för att gå till klosterskolan fick vi vnga gossar lära oss Gvtawågets ädla konst. Wi lärde oss att sparke bleistre, dra hank, röwkrok samt att störta stång – samtliga nyttiga färdigheter som kom wäl till pass när Valdemars crew dök upp vid ringmvren för att brandskatta oss alla och stjäla våra ägodelar. Och jag som jvst hade köpt twå sprillans nya Technics 1200:or med wevdrift och handtäljda Shvre-pickvper!

Jag sparkede bleistren av ett dvssintal rödbrvsiga danskar och striden såg vt att slvta lyckligt, då plötsligt Valdemar själv tryckte en Glock med flintlåsmekanism mot min tinning. Wad göra? Jag såg för min inre syn hvr mina 1200:or och samlingen med handristade skillingtryck försvann och skeppades ned mot landet av mjöd och röda korwar. Det fick bara inte ske! Jag var nära att wäta ned mina hosor av vpprördhet.

Då ekade plötsligt ett par ljvdliga hornstötar öfver torget - marknadsfrid! Valdemar sänkte wapnet med ett morrande och slagfältet förvandlades på bara några minvter till en handelsplats med korwstånd, ringbrynjeklädda breakdansare och gycklare från Cirkvs Cirkör, som swalde brinnande igelkottar och stoppade vpp bältdjur i rvmpan till folkhopens stora förnöjelse.

Ett mycket lyckligt slvt, om det inte hade varit för den lilla detaljen att Valdemar och hans danska här återkom weckan därpå, då det inte var någon marknad, och brandskattade skiten vr oss allihop.

Donnie Donvt

0 Comments:

Post a Comment

<< Home