~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Tuesday, June 27, 2006

Gycklargrvppen söker semesterträlar!

Gycklargrvppen är snvdd på vtbränd. Gycklargrvppen behöwer ett par wekkor på grönbete. Gycklargrvppen söker därför ett par sommarträlar som kan hålla fortet vnder den fagraste aw årstider. Wi söker dig som är nere med Folkvngaätten, pantalonger, snabelskor, wewliror och allt annat gott i lifet.
Dv som söker vppdraget är en könsmogen vngmö eller karl som bokstawligen kan hålla ett stort antal bollar/käglor i lvften. Dv säger resolvt nej till indiwidualism, fri äganderätt och protestantism, men dv ger ifrån dig ett rvngande ja till wadmal, Vatikanen och härjningståg i öster- och westerled. Djvpa kvnskaper om klosterwäsendet, de tyska renhetslagarna, bågskytte och krvmhornsspel är ett plvs, allmänna kvnskaper om det framtida samhället är någorlvnda önskwärd. Wiktigast är att dv aldrig tvmmar på de feodala idealen. Arbetsvppgifterna är att trenne gånger per wekka uppdatera bloggen med medeltida iakttagelser om liwsstil, kvltvr, heraldik och vnderhållningswåld. Då detta handlar om ett ideellt trälkontrakt, vtgår giwethwis ingen som helst betalning. Är wi nöjda med ditt wärw, kan förlängning aw trälkontraktet ordnas.
Skicka arbetsprower till: gycklargruppen _at_ gmail.com

2 Comments:

Anonymous Gustaf said...

Vad sägs om en verbal vänstervriden landsknecht... Min CV innehåller fövisso att jag slogs med protestanterna mot påven i Pavia och dessutom brände Vatikanen vid "Il sacco di Roma". Men jag är nere med både kläde och härjningståg!

/ G

3:02 PM  
Blogger Hildegard i Bingen said...

Har du svällande vader under dina tajta hosor? Eller kör du med kort kjortel och blygdkapsel? Stil är ett adelsmärke för oss i Grvppen.

11:18 PM  

Post a Comment

<< Home