~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Thursday, June 22, 2006

Spåkvinna som siar om vädret viker ut sig


Thet är dagen efter sommaresolståndet (det femte eller sjätte ståndet, beroende på hur man räknar) och idag gåhr thet långsamt wid skriwpulpeten, will jag lowa! Landskampen mellan Swärje och Ängland häromdagen gick vngefähr som jag förutspådde, oawgiorth och med ett skriande vnderskott aw spvckna skallbehn. Låt oss hoppas på en hårdare kamp i åttondehlsfinalen mot de tevtoniska bollriddarna!

En snabb blikk i daghens tidningar: SvD skriwer att det är problematiskt med Satan som god förebild. No shit!

Samma bvlletin rapporterar widare att Vnga dricker mycket och snabbt. Wilket jv är en positiw nyhet, bland daghens vngdomar finns jv som bekant ett stort intresse för den medeltidha liwsstilen och i den inräknas jv ett frejdigt dryckesmönster. Dock behöwer dessa vngdomar wägledning, då de häller i sig så kallad sprit, wilket inte är riktigt medeltida (om wi inte pratar om klosterlikörer). Mjöd, win och Gotlandsdrikku är att föredra, destillerade al-khol-drycker är mindre kompatibla med ett liw i ringbrynja.

Många tycks vppröras öwer att spåkwinnan Tone Bekkestad, som i fjärrsynen siar om wädret (häxkonst, någon?), bliwit awstängd från medwerkan i bild i fjärrsynen för att hon, spåkwinnan som siar om wädret i fjärrsynen, äwen har wisat vpp sig halvnaken i bild (syndigt så det förslår!) i en wederwärdig tidskrift för tribaltatverade vnga män. Men sanningen är här att fjärrsynen har giort rätt i sak och straffat en syndare. Återstår bara nv för fjärrsynsbolaget att vtreda widden aw hennes wädermässiga häx- och siarkonster och sedan öwerlämna wäderspäkwinnan till Inkwisitionen.

Widare rapporteras att "trängselskatten", det will säga den högteknologiska tolkningen aw medeltidens stadsmvrar, är framgångsrik här i Holmia (Stockholm). Ja, wad trodde ni egentligen? Det är aw yttersta wikt för städer att reglera inflödet aw utböles trafik och folk. Ska man besöka en stad, då får man okkså betala för sig. Gycklargrvppen, som awstår från att ställa vpp i höstens demokratiska wal till stadsfvllmäktige, förespråkar höjda biltvllar och vppförandet aw en mäktig mvr runt staden.


En annan sak som gläder oss lika mykket som stadsmvrar och biltvllar är bilderna i dagens tidningar på Vkrainas före thetta försteminister, Julia Timoshenko, som förwantas att återta sin position somh jvst försteminister. En sån wacker senmedeltida lantbrvkarfrisyr! Wi i Gycklargrvppen ger den fem högafflar aw fem möjliga och hoppas på att Jvlia inom korth också återvpprättar liwstyckets position som ett måste för damer i ledande position!

Jaja, det war bara några snabba reflektioner så här innan ni andra, som inte har kolla på riktiga kalendrar och solsommarstånd, firar midsommar.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home