~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Wednesday, September 20, 2006

Ogvdaktig modern iconografi: Den röda räwen som sätter på jordklotet

Wänligasth notera: Följande bloggpost innehåller rvnda ord och beskrifwningarh och kätterska tankeexperiment som kan wärka stötande på ett svnt medeltida och oförstört sinne!Begrvnda bilden owan. En skrämmande ikon, inte sant?

Nv har de hedniska kättarna i Netscapes borg werkligen vtmanat allt wad god sed, good smak och svnd werklighetsvppfattning heter. Det här är ingenting annat än kätteri och pornografi!

För wad föreställer Firefox-ikonen om inte en räw som knvllar en klotförmad wärld?

Det ser jv alla. Och detta är mücketh allwarligth. För det första så är alla bilder aw könsvmgänge direkt motbjvdande och syndiga. Om bilden sedan föreställer ett djvr, låt ware ett Aesopskt fabeldjvr, som idkar könsvmgänge med hela wärlden, så är det ännv så mycket mer ondskefvllt. Lite tidelag kan wäl kanske accepteras i ett medeltida informationssamhälle, men inte om det är djvret som så att säga är aktivt och i synnerhet inte om wärlden, med alla dess kontinenter och invwånare så att säga är på "the receiving end". Men det wärsta aw allth är nog ändå att Netscapes ikonmålare HAR AWBILDAT WÅR JORD SOM ETT KLOT! Kriminellt och i allra högsta grad kätterskt, eftersom den allsmäktiga katolska kyrkan wid ett flertal tillfällen har fastslagit att jorden är platt. Det enda som saknas nv är att den globformade jorden som får sig en påsättning av den röda räwen också wisar sig cirkvlera rvnt solen, då skvlle domedagsbasvnen ljvda och allt helfwete braka lös!

Nv måste någon omedelbart författa en bannbvlla och sätta brännjärnen på wärmning nere i inkvisitionens fvnkiga källare! Wi kan inte acceptera att ett wärldsledande mjvkwarvföretag skymfar Wår Herre och den goda smaken så här!

Andra bloggar om: , , , , , , , ...

0 Comments:

Post a Comment

<< Home