~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Sunday, January 21, 2007

Etth wälcommeth FVCK YOV till mobiltelefonerande skolbarn!Saligth tvtar wi nv i bronslvrarna, ty wii lästh tidender från Chronica Dagens Eko thän 21. janvari A.D. MMVII:
Lärare kommer redan i höst att få rätt att omhänderta störande föremål som mobiltelefoner och mp3-spelare från eleverna. Grundregeln är att mobilen får omhändertas under dagen. Elever som mobbar andra ska kunna tvångsflyttas till andra skolor. Åtgärderna blir möjliga genom förändringar i skollagen som regeringen under måndagen lämnar över till lagrådet. Förändringarna ska behandlas av riksdagen under våren och tanken är att de ska träda i kraft redan den 1 juli.

Inghen blifwer lyckelighare än oss på Gycklargrvppen öwer declamationer såsom denna! Redhan i hösth can de framtida skolorna ta thät första stegeth i medeltida rictningh. De fördärfade skolbarnen skall äntheligen tagas i vpptvktelse och skiljias från sina sataniska telefonlvrar hwilka användes för att commvnicera med hin håle, skicka otvktsbeställningar wia sms samt kiöpa ringsignaler och "skinka 1 + 2" ifrån thän digitala månglaren Jamba vti Tysklands svmpmarker. Atth äfen ämmpetre-machinaer skall kvnna tas i beslag ähr en wälkommen bonvs, ty thet har commith till vår kännedom att ämpetre-mvsic i thä allra flesta fall är dunka-dunka och sprids gienom digitalt stråtröveri i den hälweteths förgård wi känner som Internet. Nv ber wi, Gycklargrvppen, om för att vtvecklingen bakåt fortsätter i än rascare takt och att skolbarnen lär sig latin, bestraffas gienom kroppsligth späk samth att lärarskråeth afskaffas medan thä vtbildade sysslorna tas över af hardföra jesviter! Så FVCK YOV, alla mobiltjattrande skolbarn i framthiden!

3 Comments:

Anonymous Challe said...

De lär sig latin på Kungsholmen Gymnasium.. I alla fall en av linjerna.

9:54 PM  
Blogger Caesar Colonii said...

Alltid något!

10:50 PM  
Blogger Mauritz said...

Ursinnigt bra. Jag har spikat upp era teser på vårt läroverk och äntligen fått adepterna på rätt spår!

9:46 PM  

Post a Comment

<< Home