~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Thursday, February 15, 2007

Snorres väg är vår vägIagh lästhe i skrifthen City ehn interessanth notijs i dag. Thet handlade om att de nästhan skärgårdsboende barbarerna på Lidingö (etth folk som oftha åker rvnth i fyrhjvlsdrifna plåtvagnar och till stoor del hyllar Reinfeldths ollonliknande hufvud i ogvdaktigha demokratiska sammanhang samth hafer tilltvingath sig en stadstitel på sin lilla socken - rysliga äro de, dock skall säigas till Lidingöbornas försvar atth de har ett långskepp på sitth stadsvapen samth att två af öns vtwandrade afkommor är medlemmar i Gycklargrvppen) åther har vtmärkth sig för otacksamheth samth dåligh smak.


Skåda ofvan then lilla notisen, som waar af "Hallå där..."-typ. Ni kann thär vtläsa atth de bosattha längs then ärofvllth döpra gatan Snorrevägen will — döpa om den! Jepp, ni lästhe rätth. De otacksamma barbarerna will icke längre förknippas med then dokumentäre eddaskrivaren Snorre Sturlasson, en man som aldrig öfverdrifith eller missath att källakritiskth giöra faktakontroller af sina sagor. Därmed missaktar de mäster Snorre och skändar hans minne! Sannerligen kvltvrskmning, som bloggare Magnvs redan noterath. Dock är thet sjiälvklarth atth Snorrewägen på Lidingö icke skall döpas om.

Wi, Gycklargrvppen, har etth annath oc mycketh bættre fövrslagh. Whad säighs om atth låta en större krigarhär rvsthade med thet senasthe inom weapons and protection (ringbrynjor et cetera) landstiga på Lidingön och med eld och spjiut driva de otacksamma från Snorrewägen?! Må de Snorreskändande historieförnekarna fly i sina fyrhjvlsdrifna plåtvagnar tills de äths vpp af ulvarna i Lapplands Väsby! Därefter kan Gycklargrvppen intaga områdeth, byggja om de fasligha modärna hvsen till torvtäckta långhus i klassisk sekelskjiftesstil (den stil af fönsterlösa byggnader med rökhåål i taket som war inne de glada åren mellan A.D. 990 — A.D. 1020 circa). Då skönhetsrådman E-Type Eriksson redan planerar att bygga liknande hvs tvärsöver wattneth på Norra Djurgåvrden så är så atth säiga en nygammal stadsplaneringhscvltvr redan på gång i områdeth.

Apropå ingenthing så lyssnade iagh idag på thet nya LCD Soundsystem-albvumeth. Iagh förwåånades gladeligen åt att etth kväde, All My Friends, inledningswijs läth mycket som en sång af de katolska rokaremvsikanterna U2. Iagh menar, whem hade trotth thetta af en rackare som James Mvrphy?


Andra bloggar om: , , , ...

0 Comments:

Post a Comment

<< Home