~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Saturday, July 15, 2006

Inkörsporten till tyngre droger

Drogliberaler har vnder alla år hävdat att basilicvm inte alls är en inkörsport till tyngre droger. Men igår, eller förrgår kanske, minns inte så noga eftersom jag war vte i Gvds narcotiskt wackra natvr och drog ett solo på skalmejan (OBS! ej snvskigt menat!) så lyssnade jag på "Vetandets wärld" på aeterwågens P1 och redowisades nya wetenskaplijga facta. Det har jv från drogliberalers sida alltid häwdats att det inte finns några vetenskapliga belägg för att lite basilicvm leder widare till stormhatt, spikklubba (Datura stramonium), Änglatrumpet (Brugmansia), alruna, amanita muscaria (flvgsvamp), et cetera. Men nv har alltså belägg presenterats! Inkiörsporten existerar! Äter man basilika så kommer det ovndwikligen att leda till att man så småningom också äter på riktigt farliga wäxter, såsom röd och wit flugswamp, spikklubba, alrvna, ja kanske till och med alla sorter (så callat "blandmissbrvk). Så håll er därför till ofarliga vegetabilier (t ex rovor, morötter) i kosthållningen och tro ej på de swartkonstnärer som säger att wissa örter i maten är bra för hälsan - ty de will bara langa spikklvbba och änglatrvmpet till dig! Jvst say no!

Andra bloggar om: , ,

7 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Hahaha jag älskar den här bloggen!

8:10 PM  
Anonymous Lars Anders Johansson said...

Men basilicvm är jv så lockande för di vnga!

1:35 AM  
Blogger Caesar Colonii said...

jag var på domvs consumentii igår och döm om min förwåning - de sålde inte bara basilicvm vtan också basilikaolja. Wart är wi på wäg??

11:36 AM  
Anonymous Anonymous said...

"jag war vte i Gvds narcotiskt wackra natvr och drog ett solo på skalmejan"

"Dra ett solo på skalmejan" = ?

5:05 PM  
Blogger Caesar Colonii said...

Appappapp, Anonymovs Bosch, inte den tonen här på Gycklargrvppen!

6:44 PM  
Blogger Donnie Donut said...

Oreganorökning, är det något som kanske är för modernt för grvppen? Jag ger det personligen 2/10. Don't beliewe all dat hype.

3:06 AM  
Blogger Caesar Colonii said...

Oregano?

10:02 PM  

Post a Comment

<< Home