~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Friday, July 07, 2006

Belägringen av Almedaleneller: Raedsla och awsky i Wisby stad

Iagh har nu samlath mig tillraeckligt för att rapportera ödmiukasth om min resa till Wisby, den en gång så wackra hansestaden på Gotland. Ni är säkehrt medwetna om wilket skändligt öwergrepp som Waldemar Atterdag giordhe sig sküldig till när han brandskattade staden A.D. 1361. Det war i sanning fruktanswaert, men ingenting mot wad som skett nu i weckan. Det är med skakande händer jag nv skriwer mitt wittnesmål om belägringen av Almedalen A.D. 2006. Drikk något stärkande och läs sedan thetta:

Nähr wi anlände till hamnen bittida i måndags möttes wi ej aw sedwanliga gvtejvngfrver med rökta skinkor och fårfioler. Nej, istället war där fvllt aw framtidsmänniskor i både lång- och korthosor. Många aw dem bar omkring på helfetesmachinaer som kallas för famntoppar, ett slags magiska räknewerktyg som oftas anwänds till att sprida otvkt och frihandelspropaganda över wäwen. Wissa mänskor delade vt lappar aw papper med olika slags skrämmande visioner för framtiden tryckta på (wi såg mycket få handskriwna bvdskap på pränt, bara thet mücket bekuemrande om ni frågar oss), den ena mer vämjelig än den andra. Någon spred bvdskapet om att skatten på boningshvs skall awskaffas! Wi påtalade giwetwis att detta är fvllkomligt otänkbart, då skatteintäkter är konvngarikets allra bästa sätt att fylla statskassan, och i tider som dessa är en wälfylld statskassa aw yttersta wikt, då antalet knektar i konvngens här bör vtökas rejält för att möta hot vtifrån (såsom danskar, kwäner och liknande!). Några andra som delade vt papperslappar med bvdskap på war såkallade kristdemokrater, medlemmar i en kättersk organisation dominerad av radikala protestanter som ofta också är helnykterister. Dessa utgör ett mücket stort och mörkt hot mot den medeltida liwsstilen och samhällsordningen! Många af kristdemokraterna hade för öwrigt glasögon. Det sägs att man inte får slå de med glasögon. Wisst är det konstigt att man så gärna will, men inte får?

Men detta war bara ett lättwiktigt järtecken om wad som komma skvlle. När wi wandrade in til stan blew wi warse om att man inte längre betalar tvll för att gå igenom stadsmvren här heller! Iagh menar, wart är wi på wäg? Och när wi wäl kom till själwa Almedalen så war där en kättarnas, kanaljernas, rövarnas och lögnhalsarnas belägring i fvll blom. Där war smokkfvllt aw så kallade parlamentariker, detta pack som inkräktar på konvngens och ständernas makt. Alla dessa mänskor tücks ha börjat sin bana som mobbade elevrådsordföranden, och sedan fortsatt sitt wärw inom organisationer där enbart den typen aw mänskor finnes, dessa idéernas och promemoriernas ewiga månglare. I en så kallad demokrati kan wilken kanalje som helst hamna i en samhällsställning där han – eller till och med hon! – får förtroende att stifta lagar och, typ, styra riket. Gott folk, wi måste därför med alla wapen som finns tillgängliga kämpa mot just demokratin/pöbelstyret! Denna samhällsmodell har praktiserats tidigare, under anticen, och wi wet alla hvr det slvtade: togapartyn, en jaewla massa jidder och sodomi! Men de förledda demokratiaktiwisterna war öwerallt för argvmentera för sin lössläppta och otvktiga framtidsvision! Horder aw dem i bvskar, i gathörn, i bodar och på krogarna. Gycklargrvppens stamlocvs i Wisby, det trewliga wärdshvset Clematis, war intaget aw den oändligt ogvdaktiga och ondskefvlla intresseorganisationen Motormännens riksförbvnd!. Wi flydde stället i wild panik. Ock så fortfor det i flera dagar. Ledande såkallade politiker orerade långrandigt från en estrad warje kwäll, det kan aendast beskriwas som en lång serie aw retoriska själwmord. De förwisso trivsamt skägg- och wadmalsprydda Miljöpartisterna bjöd därvtöwer på djvrisk mvsik om örtbervsning, så kallad rägge-takter, och det war som om dämoner besatte pvblikens kroppar; åhörarna vajade som vassstrån i stark wind medan den djäwvlvsiska mvsiken oscillerade. Ock thet war som en mardröm, men en fullt fvllt werklig sådan och iagh har efter mitt besök inte kvnnat göra annat än ligga frossande aw feber i min bädd. Wänner, läsare, sympatisörer - wi måste slå tillbaka. Det talas redan om att Almedalen och Wisby kommer att belägras äwen nästa år!

0 Comments:

Post a Comment

<< Home