~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Sunday, July 02, 2006

Rikskansler Göran Persson will förbiudha kristna friskolor


Göran Persson ställer vpp i en interviu för extremprotestanternas tidning Dagen, och sägher att han wilja förbivda religiösa (även christna) friskolor.
Thet, mina wänner, är thet baesta som rikskanslern har sagt! Ty religiösa skolor skall giwetwis inte wara fria! Wi måste alla arbeta hårt för att återinföra de katolska twångsskolor som faktiskt fanns här i landet fram till den förhatlige Gustav Wasa sabbade allt! Glöm ahldrig att det är Gustaw Wasas fel att protestanterna kvnde ta öwer landet. Thet är till och med Gustaw Wasas fel att wi har så kallade "frikyrkor", nästen för tvngomålstalande och gospelsjvngande och ikke windrikkande helgonförnekare med i landet! Tvångskyrka och religiös twångsskola NV!

0 Comments:

Post a Comment

<< Home