~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Monday, June 26, 2006

Vte: HBT, Inne: APBB

Ett meddelande till er bloggläsare som lewer i framtiden! Ni som ähr så sjvkligt förtiustha i otvktigt lewerne och förkortningar! Ni kallar er för HBT-personer, ty era rättmäthiga namn är tydligen känsliga att ta i sin mvn.
Wi på Gycklargrvppen ska inte wara sämre. Från ock med nu så anpassar wi oss en smvla till framtiden. Att kalla oss Gycklare eller medeltidare eller medievalister eller tar wi som en kränkning. Häädanefter känner ni oss som APBB-personer. APBB som i adel, präster, borgare, bönder. Wi ses i biktstolen efter pride-weckan.

6 Comments:

Blogger dan s. said...

Finns det bönder bland er?

11:32 PM  
Blogger Donnie Donut said...

Skulle väl vara Lortsverige i så fall. Björn af Kleen d. ä. är åtminstone adel så det visslar om jacketkronorna.

1:17 PM  
Blogger Hildegard i Bingen said...

vad är jag då? tihihi. ädelt adlig panna men bondskt rosig om kinderna.

4:27 PM  
Blogger Caesar Colonii said...

Gycklargrvppen är representerad i Riddarhvset av Wife of Bath. Det är dagens sanning.

5:15 PM  
Blogger Hildegard i Bingen said...

Hon försöker bara roffa åt sig alla riddarna

10:57 AM  
Blogger Hildegard i Bingen said...

själv riffar jag åt mig alla roddarna
http://gycklargruppen.blogspot.com/2006/06/hildegard-i-hultan.html

11:04 AM  

Post a Comment

<< Home