~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Monday, June 19, 2006

Hippt: Sidenvägen

Thet här får Gycklargrvppen att giöra wågen:

09:04 | måndag 19 juni A.D. 2006
Kina och Indien öppnar Sidenwägen
Kina och Indien har enaths om at åter öppna grenshandeln via Sidenwägen, rapporterar nyjhetsbyråen Nya Kina.
Thän vrgamla handelswägen går gienom et bergspass på 4300 meters höjd ock kommer att öppnas den sjätte juli.
Återvpprättandeth aw Sidenwägen är thet senaste tekknet på att relationerna mellan världens två mest folkrika stater håller på att förbättras.
(Från Ekot)

0 Comments:

Post a Comment

<< Home