~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Monday, June 12, 2006

The Harald Hårfager Memorial Trophy for Excellence in Medieval Haircare, pt. V

I nvtiden är ju sentimentalitet exakt lika fult och skamligt som att vtdela hvrringar till sina barn, men vi medeltidingar har ju inga problem att visa den sortens kiänslor, det är ju sentimentalitet som gett våra skillingtryck och kärlekskvpletter ett sånt tryck och vnderbart ordval … Kort sagt … nu kan wi inte hålla mig. Johan Mjällbys hår är kanske inte medeltida, snarare järntida, men jösses vilket härligt svall den mannen har på sin svål! Ett praktexemplar till nordbo med ett skägg som gjort för lite ölskum (mjödskum?) att fastna i. Det är sådant som får oss att sakna forna tiders plvndringtåg i väster- och österled och önska att vi fortfarande drogo omkring med horn fästa på wåra hjälmar. Allt war werkligen bättre förr. Ock därmed har thet har åter blijvit dags för Gycklargrvppen att ähra de som ähras bör; thet har åter blifit dags att dela vt The Harald Hårfager Memorial Trophy for Excellence in Medieval Haircare till den granithårde fotbollskrigaren Johan Mjällby. Gycklargrvppen gratvlerar hiertligast!

Gycklargrvppen, genom Lortsverige och Caesar Colonii

Tidigare winnare av Harald Hårfager-pokalen:

Carl Axel Dominique (Så witt vi vet har Carl Axel ingen klar koppling till den ärorika dominikanerorden.)

Johan Norberg

Magnus Hammerfall

Jonas Åkerlund

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Låten icke den granna hårmanen bedraga, i siälwa werket är Johan från Mjällbyn endast en tattare från Solna i Wästerort.

8:17 PM  

Post a Comment

<< Home