~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Saturday, June 10, 2006

Har dv wad som kräws för att verka inom ditt skrå, Selda?

Det är bäst att jag postar den här allra senaste insikten om Selda Evgin innan någon annan hinner före.

Okej.

Är ni med?

Nu skriver jag det:

Snälla ärade läsare, minns ni att iagh skrevo att Selda Evgin är DN In Vrbanis ("På Stan")-krönikörernas svar på Maher Shalal Hash Baz? Snälla, glöm bort att jag skref så. Jag har twiwel på det, twiwel lika stora som katedralen i Colonia.

Ty Selda Evgin är nog inte förflackningsavantgardets avantgarde, en ordkonstnär som med de enklaste medel bygger det svblima vttrycket! Långt ifrån! Jag tar tillbaka allt jag sagt om det och gör mvltipla korstecken i hopp om förlåtelse! Låt mina ord om att Seldas ord från fjäderpenna är det skrifna ordets motsvarighet till mvsicgillet Maher Shalal Hash Baz falla i glömskans awgrvnd.

Warför det, vndra ni nv? Jo, leta vpp weckans vtgåva av den skadligt liberala bittidabvlletinen DN (förespråkare av fri rörlighet av varor och tjänster vtan Hansans eller Vatikanens kontroll! Wänner av vppbackning av Then Nya Världens krigsplaner mot det klerikalt styrda Persien! Pvblicister av Barbro Hedwalls stilgvide för politiker! Plattform för stvbbhårigt och glasögonbeklädde vnge jvnker Petrvs Wolodarskis (son till en förespråkare av - jag ryser - rvtnätsmässiga gatmönster!!!) analyser av rikets tillstånd vr ett allmänt individvellt frihetligt och marknadsmässigt perspektiv som enbart gagna borgareståndet och inga som helst andra ständer) och bläddra i dess helgbilaga "DN in vrbanis", sista sidan, vnder "hwad i hin håles namn är det", och läs vngmö Selda Ewgins senaste chronica där hon bekänner sin språkliga förvillelse. Thän får oss att rysa! Selda, som anlitats som skriftställare, bekänner tydligt sina språkliga swagheter som får oss och hela wärlden att förwissas om att hon aldrig klämt och lärt vtaw de ovmbärliga volymerna "Westgothalagen I" och "Westgothalagen II Redvx"! Hon är inte en ordens Albertvs Pictor, vtan snarare en med fjäderpenna vttrvstad skriware som enbart ledsagats av Frv Fortvna och inte av något annat. Bäst för det allmänna bästa wore att hon lemnar skrifandets skrå, då hon nv anmält sig sielf ikke nog kvnnig i språket att werka där innom. Hennes skrifter må okk förpassas till Index, Watikanens nödwändiga slvtförwaringsplats för letteratvr som inte swarar mot medeltida kwalitetskraw.

Wi, Gycklargrvppen, har helt enkelt lvrats av hennes öfernatvrligt simplistiska stilfigvrer. Wi tog dem för något större och meningsfvllt, ja till och med svblimt, än de werkeligen war. Lite som hexkonst, fast i skrifen form istället för en thrilling kvastrytt till dämonsabbaten å Blåkvlla. Thet hafer oss nv blifit vttryckt, af henne siälw, att skrift inte war hennes av Herren vtvalda vttryckssätt, okk det hafer oss okkså bliwit vppenbart om att hennes i skrift avvantgardistiskt naiva form inte alls correllerar till ett avantgardistiskt tankegods. Okk wi inser därför att wi bliwit blåsta som vtaw att elegant vtfört taskpel aw en Bvrgvndisk nygycklare från Cirque de Soleil. Skammen wi kiänner!

Wi råder alla att istället för att läsa DN:s "helgbilaga" (vtgifen på torsdagar!!!) hålla er till klassikerna: Snorre Sturlason, Geoffrey Chaucer, Bocaccio, Erik Läspe'n'Halte, Adam av Bremen, Hildegard B, Michael Moorcock, The Egyptian Lover, Donnie Donvtivs. Snottiga bloggskrifare som dissar oss riktiga plejers för att in slentrian blogga om DN-skribenter och därmed skiuter fiskar i tvnna kan fara dit pepparen wäxer (bortom Sidenwägen!!! Eat yer heart ovt, Marco mvthafvckin Polo! Allt ni italienare klarar aw är att vppfinna "centralperspeiktiwet" ock segla ett halwklot fel när ni ska till Indien!!!)

Takk för ordet, nv kiänns det bättre.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home