~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Wednesday, May 31, 2006

Hvltsfred, här kommer wi!

Ränslarna är packade, wandringsstavarna är järnskodda och snabelskorna är påsnörda. Ja, så war det åter dags för den årliga pilgrimswandringen till de legendariska Hvltsfredsspelen i de djvpa barbarskogarna i Småland.
Som ni ser på bilderna är Gycklargrvppen klädd och vtrvstad för den strapatsrika marschen som kommer ta circa twå weckor till fots genom mröka skogar och trolska tjärnar. Men wäl på plats i Hvltsfred, när tältpålarna är nerkörda i marken, skall wi avniuta rök-och-rvll-mvsic, slvka friterade vngerska bröd som skiöljs ner aw rikliga mängder aw den pissgvla nectaren från Åbro källa. Den smakar wisserligen som Den gyldene hordens twättwattemn, men det sägs att Åbro-ölet är så wälgörande att det än idag håller den wandrande perpetvvm mobilen Therivs Ericsson d.ä. på fötter.
Och wad mer? Det wankas ändlöst gyckel, narr- och taskspel, styrkande vrholkning av stockar i samarbete med slöjdfrämjandet, alkemiska experiment med mäsk, skäggodling och det kommer giwetwis att brottas en del i giyttja — som ett kvrbad för porerna — okk Gycklargrvppen kommer inte att missa årets stora bokningar såsom de slagkraftiga hakkapeliterna Lordi, domedagsbasvnerande rökmusicensemblen Opeth, det vtmärkta engelska lekarelaget Circvlvs, de finvrliga mvsicanterna Guillemots och blekingeskalderna Skörda (de sistnämnda har wi inte hört, det har nämligen ingen gjort, men namnet lovar att bandet i fråga måste spela rena höstslåtterelectronican!). Ja, hörrni — wi ses längst fram!

2 Comments:

Anonymous Sanct Olof d.y said...

Wi komma oghså en grupp glada gycklare från andra sidan östra hawet för att bringa aboensisk kultur till de wilda horderna i gränsmarken emellan daner och götar..
Wi afsehr att siösätta en en wältjärad storbåth nedan konungens magnifika slotth i castelholm på ålandh ogh ro medh frisca årtaagh öfwer lumparen ogh wästra hawt tills roslagens stränder skönjas, ocgh wi fortsätta wår wandring till foths genom svears ogh götars tassemarker...

Wääl mötth!

5:09 PM  
Blogger Bockstensmannen said...

Som sagth, wi ses längst fram till wänster när Circvlvs siunger POWER TO THE PIXIES.

1:15 AM  

Post a Comment

<< Home