~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Friday, July 07, 2006

Gycklargrvppen tycker till om pantalonger och badhosor

Läsaren David skikkade oss ett spörsmål om phaenomenet med pantalonger under badhosorna. Aexpressen har sagt sit och wi är nödgade att hålla med.
De flesta svrfhosor som säljeth nv ähr vtan vnderbyxa, någoth som kan giöra korthosorna obeqveäma. Att bära pantalonger vndehr badbyksorna ähr et saett att komma tillrätta med det. De innerhosor som annarth sys in i badhosor är doch opfta meth gienomgående hål, som giöra att wattnet snabbt kan rinna vndhan. Wanliga pantalonger torkar långammare och går man laenge med blöta hosor kan smärre medicinska otrewligheter vppstånda.
"Modet" i sihg som innebaer att pantalongkanten sticker upp över korthosekanten "sågar" äwen iagh. Fvllkomligt meningslöst och svrfhosor sitter snyggt nog som de giör.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home