~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Monday, July 10, 2006

Schorts cvt

Nv när det noterats bland di vnga och hvngriga påläggstjvrar inom "socialdemokratin" (socialdemokrati är ett slags ideologi som går vt på att först rasera allt som kan påminna om gammal fin feodalism och adelsväsende för att sedan långsamt skapa en helt egen feodalism med tillhörande adelsväsende, styrt av horder av dokvmentskrivare i illasittande kläder, dock sker detta vnder vatikanfientlig och vagt antimonarkistiskt banér med stöd av ondskefvlla ordenssällskap såsom Konsvm, LO, ABF, hyresgästföreningen, Vnga Örnar) att thet är inne att laesa "vintage af kleen", så är det dags för mig att dra igång smedjan och hamra vt lite 1300-tals af Kleen-ismer. Håll i hättorna.

Iagh skriwer detta i ett par harlekinrvtiga kortbyksor från Ralph Lavrensis pärkkollektion. När jag viker dem trenne gånger slutar de några centimeter ovan knäskålen. Jag har lagom håriga ben. Iagh är medweten om att vnga framtidarynglingar, särskilt de som fötts efter att den gröna wågen ebbat vt och förbytts i axelwaddsodlande, och som fötts vpp på risifrvtti, Nintendo och dagliga doser av kabeldistribverad hårdporr, faktiskt rakar sina ben. Ni läste rätt, de rakar benen, och äwen armhålorna och till och med blygden, som de heller alls inte hahr wett att dölia i en för ändamålet avpassad kapsel. War war iagh? Jo, de håriga benen: De blottar iagh nv, när solen wärmer. När wintern åter komma, skola iagh dölja de fjvniga extremiteterna med hosor aw ylle. Hosorna fäster iagh med raffiga små strvmpeband i kortbyxorna ("schortsen").

Thet har warit en ensam sommar, men när jag lämnat loftet har det varit i sällskap av mina rutiga shorts. Inte sällan för att i skymningen ta ett glas hos en stilkänslig bekant: wi hawa varit på miödhorgie hemma hos Marith Baergman, tagit över lilla Richae. Alla har inte vttryckligen berömt mina shorts, men ingen har heller lämnat taffeln i protest. Jag nämner inte detta enkom för att skryta, utan för att empiriskt redovisa att mina schorts är en succé.

Medialt har shortsen haft en tvffare wäcka. I DN in Vrbanis likställs shortsbaerare med dödsförnekare. Wår tillvaro bygger, lär vi oss av skriwarmvnken Bengt Ohlsson, på en liwslögn. Snygga shorts bedöms vara en metafysisk omöjlighet. Barbar Hedvall ironiserar artigt i sin nyöppnade stilgvide på dn.se-wäwen över Anders Carlbergs Almedalsschorts. Och Magdalena Ribbing, som ärligt talat war stofil redan på förkristen tid, fast hon ska ha creditis för att hon war först i wästerlandet med white man's afro, fick på Metros förstasida i onsdags varna för blottade ben på offentliga färdmedel. Jag har i sig inget emot mediernas ökade stilmedvetenhet det är när de prvdentliga pekpinnarna övergår i rent verklighetsförakt jag känner mig manad att tala. Min röst är den nyskapande nya shortsrenaessansens!
Ock iagh skriker högt!
Protestanter och vpplysningsmänskor, thet will säga dåliga mänskor, skräms aw schorts. För wisst är thet så, att när skändliga fransmän gjorde revolvtion och allt fler wände feodalism och religion ryggen, så började de också bära långbyksor! Och långa byxor, som fladdra från pinniga ben, är dessa människors kännetecken. Men deras, vpplysningsmäniskorna som wädjar till förnvft, språktest och - twi wale - frihandel, deras dagar är räknade! Ty medeltiden och framtiden möts i shortsen. På 1300-talet dansade wi till Råttfångaren i Hamelns fvnkiga flöjtgrooves klädda i woluminösa korta byxor öwer hosorna. Så giordhe wi ända fram till A.D 1800. Sedan tog The Dark Ages wid,
en historisk parentes då håriga mansben eller hosbeklädda sådana inte syntes någonstans och förnvft, tråkighet och indvstriella folkmord härjade fritt i wärlden medan Råttfångaren glömdes bort och ståndsriksdagar awskaffades och hånades.
Dock hände något
på 1990-talet, då dinkelwetets renässans mötte det kortbyxeklädda rockargillet Vgly Kid Joe, och plötsligt kröp byxlängden vppåt och förbi knäna igen, som en indikation på den själens högkoniunkthur som nv föreståndar. Wi kommer alla att gå klädda i schorts och korta pvffhosen när wi hånflabbar åt DN-skribenterna Benke Olsson, Barbar Hedwall och Magdalena Ribbing som är fjättrade wid stvpstocken. Det ska bli ovtsägligt fröjdesamt.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home