~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Saturday, July 15, 2006

Gratvlerar! Siw Persson belönas med Harald Hårfager-priset

Det hahr åter igjen bliwijt dags att ähra de som ähras bör, och denna gång extra mücket så. Gycklargrvppen noterar i rvllorna fvll pott för julii månads mottagare av The Harald Hårfager Memorial Trophy for Excellence in Medieval Haircare — stråtröwarbekämparen och den politiska wilden Siw Persson. Skåda!

Kan det, ährlijgt talat och med den bepansrade handen på hjiärtat, bliwa mer medeltida än så här? Särken är som sprvngen vr en riddarballad och håret, wid Gvd!, håret! Straight ovtta Hansestadt Lübeck! Siw Persson, som tidigare warijt skiöldmö för det samhällsfarliga Folkpartiet, men sedan wandrat sin egen wäg, är mest kiänd för sin heroiska kamp mot motorbvrna stråtröwargäng (så kallahde "mc-knvttar"). Hon har också förhrt en wildsint kamp mot maktfvllkomliga fogdar. Det hahr äwen ryktats om att hon äwen skvlle warit i lag med den lvgvbra skokken "piratpartiet", men detta wisade sig tack och low bara wara nys.

Men hvr bevndranswärd Siw Perssons kamp mot stråtröweriet och de korrvpta fogdarna och fjärdingsmännen än har warit, skall hon ha öwerösas med cred för sin oklanderliga medeltidsfrisyr. Hell, Siw Persson, må ditt hår inspirera samtiden till att bli ett haw aw wälkammade 1300-talspager!

Tidigare winnare av Harald Hårfager-pokalen:

Carl Axel Dominique (Så witt vi vet har Carl Axel ingen klar koppling till den ärorika dominikanerorden.)

Johan Norberg

Magnus Hammerfall

Jonas Åkerlund

Bollspelarkämpen Johan Mjällby

Andra bloggar om: , , , , , ...

0 Comments:

Post a Comment

<< Home