~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Tuesday, July 11, 2006

Det bittra kvädet om bollspelaren Zidane


Skåda! Een wacker gobeläng som beraetta det bittra kwädet om wår medeltijds störste bollspelare, Zidane av frankernas rike, som twangs av planen aw ett scharlakansfärjat kort. Wi kommer alltid att minnas dig, o Zidane av det gröna faeltet!
(Gobelängen är rövad från medievalzidane.ytmnd.com

1 Comments:

Anonymous Lars Anders Johansson said...

Sir Zidanes praktiserande av den beryktade frankiska skalpgnuggningen bör nog i sättas i samband med den närmast föregående uppvisningen av den etruskiska tröjryckardansen som don Materazzi stod för.

4:35 PM  

Post a Comment

<< Home