~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Thursday, July 27, 2006

Allen i dalen


Thet handlar om en nyfikenhet som aldrig får dö. Att alltid, alltid vilja veta mer. Gycklargrvppen har lyssnat på barden Rick Allen igjen. Och därmed får ni ett skiwtips så haer i sommarwärmen. Ty then haer måste ni kiöpa. INCONSTANT BARD: The Poetry of Rick Allen with music by The Constant Cohorts. Ni kan lvgnt kiöpa then vtan att förhandslyssna. Omslagsbilthen säiga alles. Wilken man. Wilken poet. Ock en sån wacker liten winbägare sen! Ock bättre än så här kan ikke säigas om Rick Allens poesi (wi snor några små ord från hans maka):
The lyrical, bardic poetry of a Celtic warrior and spiritual seeker, this recording of Rick Allen's unforgettable voice, accompanied by the musical gifts of The Constant Cohorts, brings the listener back to the days of yore when Druids thrived, the Green Man freely roamed the land, passionate Love was a path to the Mysteries, the Muse was a Lady in White, "...and men were true."
Trist nog wandrade Allen hädan för några år sedan. Men hans bardiska rhymes lewer kwar.

Andra bloggar om: , ,

3 Comments:

Blogger ondskan said...

Jag är ganska besviken på att ni inte har tagit upp riddaren som blev träffad av blixten och dog i måndags.

7:01 PM  
Blogger Wife of Bath said...

Gycklarvän!

Du har slarvat med läsningen. Se inlägget den 25:e!

Vi har för övrig satt några trogna vänner på att författa en runa till minne av händelsen. Det finns historiska nedslag och historska NEDSLAG!

11:22 PM  
Blogger ondskan said...

Jag är en slarver!!! Men det gläder mig att mina farhågor inte var besannade, och ser otroligt mkt fram emot att läsa mer!

6:39 PM  

Post a Comment

<< Home