~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Sunday, March 04, 2007

Thät nya Sofolandet

I dær vte som kiänna mig wäl, I weten ock atth iagh i många år bebodde de då så lifvsamma och bervsande quartier benäæmnda Hornstvll i Stockholms sydvästra vtkanth. Iagh gillade ställeth scarpth tills för någoth år sedan, då yuppieskråeth stormade stadsdelsporthen och bosatthe sig med sijna helfvetisca æspressomachinaer och lifestajleförklædda nyliberala wärderingar, som icke alls spelar wääl med thet nymedelthida gatvmyller som Gycklargrvppen allthid förespråka.

På mijn tiijd fannns inga planer på vppförande afv månglaregalleria. Blondie Bvrger höll fortfarande borgen mellan tvnnelbana och Systembolag och de bespisade de närmasth medellösa med enkel gatvkiöksnäring och Gvd sågo atth thet waar godth. På fredagar stod sjavigth klædda män och sålde Proletären bredfvid korvkiöketh vtanför tvnnelbanevppgången och man kvnde ibland hittha en holk tillverkad af ett æppelskrott, svgrör och liten bit alvminvmfolie på marken. Folketh war länge af then enkla och lefvnadsglada typ som lade sina besparingar på BIB iställeth för SUV, och tidningshäxkonstmakarepareth Torbiörn Larsson oc Amelia Adamo bodde ännv iccke i kwartheret. Thet waar då.

När iagh wandra gränderna och gatorna kring mellan Lijeholmvens bro och Wästerns bro, så fylls min mvnhåla med kväljande smak af vaniljlatteindränkth och doftljvsrökt ekologisk fetvadd. Ty på sijsthone hafer allth gått nedåth, eller ska wij säga vppåth, ty thet är icke längre folceth med ränstenscontacth som bebor Hornstvll. Idagh är Hornstvll deth föractliga nyborgarståndeths fästning i sydwästra innerstadhen. Etth befvis på thetta är att SoFo-iseringen af Horan (Hornstvll) nv gått in i sin officiella fas, medh en eigen webb. Snarth råder lokala SoFo-nights i områdeth och Mickes skivbörs-Micke kommer atth installera en frozen frappvcino-machinae i sin vinylinklädda krypta. Bockstensmannen kommer aldrigh mer att sättha sin foth i Hornstvll.

3 Comments:

Anonymous hansan ruhlar phett said...

Äfven iagh hafver bott på Hornstvll. Det är tjvgv år sedan nu. Där åt jag mitt lifs första pepparbiff och hyrde tweksamma videoband. Hvadan detta förfall?

7:54 PM  
Anonymous Anonymous said...

Street öppnade, Video Nord stängde och sedan har allt warit lika som på östra delen af Södermalm

11:54 PM  
Anonymous Anonymous said...

Haggis Inn är dock eth traditionellt werdshus där wij understundhom kunna dricka en ölstånka utan att mercka at tiderna ha förendrats.

2:21 PM  

Post a Comment

<< Home