~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Friday, December 22, 2006

Gycklargrvppens årschronica hits mainstream media!


Blås i silfvertrvmpäterna, krvmhornen och skalmejorna, ty idag, bara tvenne dagar innan det är dags att dricka jul, så kryper Gycklargrvppen vpp vr thän vnderjordiska svbkvltvrälla motståndsfickan för att intaga Svensk dagspress likt en hord aw ystra hvnner på röwarstråt!

Jäpp, Gycklargrvppen slår till i mainstream massmediae, närmare bestämt i den rojalistiskt sinnade Chronica Swänska Daghbladeth, där wi, Gycklargrvppen, har författat en årschronica öwer wad som egenthligen hände under Härrans år MMVI (2006). Ett smakprow:

~~ Åhrets klubb ~~
På klvbben Nacht på Spy Bvar dansar så kallath fashionsmåfolk nätterna igenom. De är vppklädda såsom deth wore ett cyberdiscons karnewalståg i 1300-taleths Venedig. Bakom skiwspelarna står den lede Kornél Kovacs ock sprider diäwvlens dunka-dunka-mvusik och hedonism under takkronorna. Ryktet säger att fashionsmåfolket på Nacht i sjelwa verket är små, små svartalver som länsat en paljettbutik (den popv­lära beskrifvningen av Nachtknattarna såsom ”flatlöss med nagellack” äro således felaktig). Är det förresthen inte höög tid atth röka ut oknyttet från Spy Bar ­
ocvh återinstallera helbrägdagöraren Rvnar Sögaard som konvng öwer Spyan? Rvnar war jv trots allt kristlig.


Gycklargrvppen går ödmjvkt neder på knä och tackar Swänska Dagbladeth för förtroendeth. Wi är äwen tacksamma för att wi, Gycklargrvppen, har betalaths med mången skönt skinande silwerpenning från härskar Schibstedts skattkista. Läs hela årschronican häer.

Post Scriptvm: Wi will äwen påpeka att thän rätta stawningen för Gycklargrvppen är just G-Y-C-K-L-A-R-G-R-V-P-P-E-N. Thätta för att inte sammanblanda oss med wissa ickebloggande Gycklarsällskap.

Andra bloggar om: , , , ...

1 Comments:

Anonymous Benedictus Anonymouse said...

G-Y-C-K-L-A-R-G-R-V-P-P-E-N-S danske grvpp hilser then norske Fuglesang til jordens faste stegh. Indianiske medicinicus hafva slvnghat honom vthi Gudz paradijs and brought him back safely. Gudi wari loff.

1:47 AM  

Post a Comment

<< Home