~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Sunday, December 24, 2006

God Iul

Som sedhen krefva hava Gycklargrvppen iulfastat sädhan deciembre XIII, ock äro nv rätt så hvngriga efter att blott fått mättha oss med lvtad fisk. Inga blodhiga stekar, inga grillade hwildsvin, nei, inte minsta McFeast har passerath hwåra thörstande strupar på nästhan tvenne hwäckor. Hwårat adliga hvll hava minskat med förskräckelsehweckande hastigheth - bara ett par dhagar till och hwi hade kvnnat misstagas för simpla arbethare!
Nv är dock iul-aftonen entheligen hier ock hwi kan, efther den ahrliga kroppstwagningen, åtherhwinna hwår rättmätiga pondvs mädh risgrynsgröth, päpparkakor, iulsvin, blodkorw, taffel, revbensspjehll, sylta, rotfrvkter, khöttpatéer, sill, hwetebrödh, egg, mjödh, brennhwin, sång ock gamman. Hwia fjerrsynen skola hwi kneböjande späkha oss med iuleris medhan hwi följa hvrv Åhbo stads aktningshwerde borghmestare utlyhser iulefridh öfver hwåra riken. Sedhan kan hwi med renat samwete åter hwältra oss i iulens gvdagihwna fröider ii ett gille som senth ska glömmas.
Sehnare vnder afthonen, ii thät hwi kan kalla Grand Finale, skola thän store skalden Bing från Nya Hwerlden vppbringa sin röst ii thän tradithionella hwisan "White Christmas" mähdan far i hvset ikledher sig ett falskt skäggh och snvbblar in i högen af gåfvobrev.
Sisten på fötter hwinner.
God iul.

2 Comments:

Anonymous hansan ruhlar phett said...

Iagh slaktar gödsvinet och skålar i hwin från det heliga landet för Eder, ärade gycklargrvpp vars briljanta analyser af det förgänghliga samhället hjälper allmogen att leva svnt och rättrådligt på lifvets krassa stigh.

7:22 PM  
Anonymous Benedictus Anonymouse said...

I Wargens tidh war iagh i Swänska Kyrkian och hörde Gudz songer.
God bläss yov.
Gudi wari loff.

2:35 AM  

Post a Comment

<< Home