~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Saturday, December 09, 2006

Penningabrodern Anders Wendin anklagas för töntifiering aw rockmvsicklassiker i Chronica Expressen


Dalmasen, lekaren och gycklaren Anders Wendin, äwen kiändh vnder artisthnamneth Moneybrother, nv äfven som "Pengabrorsan" (en förflackning aw deth mer högswänska "Pängabrodern") har vtsatts för en märklig diss. I Chronica Aexpressen skriwer den vnga och belästa Natalia Kazmierska om Pengabroderns senaste albvm "Pengabrorsan", och hon sparar sannerlighen inte på kniwhvggen! I wåra, Gycklargrvppens, öron är Pengabrorsan ett vtmärkt exempel på modern anglo-sachsisk trvbadvrtradition med referenser till gycklerier och liwets små smärtoämnen. Men deth bevekar inte jvngfrv Kazmierska. Neij, isaelleth skriwer hon så här bitchigth bitskt i sin chronica maerkth med rvbriken "Töntarnas maktparad":
Det är dags för pengabrorsan att betala tillbaka.
"Jag har en känsla av att jag kunde göra dem till mina egna", säger Anders Wendin själv om sina parafraser på de klassiska poplåtarna.
Jag har en känsla av att det löper en röd tråd av undertryckta aggressioner mellan Moneybrother, Tom Waits och Svenne Banan.
För det här handlar inte om hyllningar, kärleksförklaringar eller amorteringar på lånen musiker emellan.
Utan om töntifiering, som ursvensk maktstrategi.


Detta är mycketh hårda ord moth en artisth som alltid walt att i bilder och sångmotiv framställa sig som en känslostormande wandrare, som med sina tillhörigheter i ett knyte fäst på en käpp öwer axeln wandra från härad till härad likt en hvrdy gvrdy man för att sprida glädje, kärlek och den känslostormande rökmvsicens evangelivm.
Doch tycks inte Kazmierska wara beredd att förkasta broder Penningabroder helt och hållet, för hon påpekar att förmildrande referenser till behjärtanswärda byfånerier och pajaskonster anpassade till deth torftight moderna Swänska samhälleth aw idag trots allt finns på albvmeth:
... i pastischen på Ron Sexsmiths "Clown in broad daylight" drömmer knegaren om kringflackande cirkusliv, men hamnar på bemanningsföretag.
"Aah, ett bemanningsföretag, bemanningsföretag" sjunger Moneybrothers manskörer.
"Ooh, en pajas på timlön, på tiiimlööön."
Svensk popmusik ser sin självbild i travestin.
Det finns bara ett land i världen där man kan göra rock'n'roll av arbetsmarknadsåtgärder.

Gycklargrvppen ställer sig frågande till hvrvwida ogifta kwinnor som Kazmierksa wewrkligen skall få tillträde till skriwarpvlpeterna på rikstäckande dagstidningar och wi påminns också om att wi, Gycklargrvppen, alltid kommer att backa vpp en sådan stolt och traditionsbvnden trubadur som Penningabroder Anders Wendin från Dalecarlia.
(Bilden är tagen aw Reinhard Näkel och är bortrövad fån Lvger)

Articvlo i Chronica Aexpressen

Andra bloggar om: , , , , , ...

2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Men hon är väl knappast jungfru?

3:29 PM  
Blogger Bockstensmannen said...

Hon är ogift, alltså är hon jvngfrv. Wad är det som är så swårt att förstå med det?

7:06 PM  

Post a Comment

<< Home